Motverka våld i nära relationer

Kompetensutveckling i att tidigt upptäcka och bemöta våldsutsatta personer. Medfinansieras av Europeiska unionens socialfond (ESF).

Medfinansieras av Europeiska unionen

StatusPågåendeÅr2023 - 2026PlatsHela SörmlandTypESF-projekt


Om Insatsen

Projektet genomförs i samverkan med Samordningsförbundet Centrala Östergötland och Samordningsförbundet Karlskoga – Degerfors. Det ligger inom Europeiska Socialfondens programområde 1 vilket innebär att målgruppen är yrkesverksamma personer. I fokus för detta kompetensutvecklingsprojekt är ämnet våld i nära relationer; mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet ska bidra till att yrkesverksamma som direkt eller indirekt kommer i kontakt med våldsutsatta får större kunskap i ämnet och bättre verktyg för att kunna hantera problemet i praktiken. En ökad kompetens och en bättre kännedom om den egna myndighetens och andra myndigheters ansvar leder till att våldsutsatta får bättre stöd och mer adekvat hjälp.

Genom projektet vill vi arbeta förebyggande och skapa ett kunskapsstöd och långsiktigt strategiskt arbete kopplat till våld i nära relationer. Projektet ska bidra till en kunskapsökning hos våra medlemmar kring våld samt hur ett strategiskt våldsförebyggande och våldsbekämpande arbete kan byggas upp. Projektet vill stärka våra organisationers kunskaper om våld, genus, kultur och våldsprevention och hur kunskaperna ska kunna appliceras i våra verksamheter så att vi ska kunna jobba långsiktigt tillsammans med andra aktörer.


Kontaktperson

Vedad Begovic, projektledare
vedad@rarsormland.se
076 823 52 00