Sikta mot arbetslivet

Länsövergripande insats med individanpassad coachning och koordinering med målet att deltagarna ska nå självförsörjning.


StatusPågåendeÅr2023 framåtPlatsHela SörmlandTypRAR-insats


Om Insatsen

Sikta mot arbetslivet är en länsövergripande insats. I insatsen erbjuds individuell coaching och gruppverksamhet. Insatsen har personal i alla kommuner och är uppdelad i tre team. I samtliga team finns samordnare, coacher, och koordinatorer. Sikta mot arbetslivet finns i två spår, en förrehabiliterande som heter Sikta mot arbetslivet- koordinering och en arbetsförberedande som heter Sikta mot arbetslivet- coachning.

Syfte

Syftet med insatsen är att personer i behov av samordnat stöd ska få samordnade rehabiliteringsinsatser för att öka livskvalitet och närma sig arbetsmarknaden.

Ingående parter

Samordningsförbundet RAR i Sörmland är insatsägare och samtliga medlemsorganisationer är delaktiga. Dessa är länets kommuner, Region Sörmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Målgrupp

Sikta mot arbetslivet har två målgrupper.

Sikta mot arbetslivet- koordinering riktas till deltagare som:

 • är skrivna i Sörmland och är 18-29 år
 • upplever psykisk ohälsa och/ eller funktionsnedsättning
 • står långt ifrån arbetsmarknaden
 • är i behov av koordinering för att hitta rätt insatser (t.ex. gällande aktivitet, vård och ekonomi)

Sikta mot arbetslivet- coachning, riktas till deltagare som:

 • är folkbokförda i Södermanland
 • är mellan 18 – 65 år
 • upplever psykisk ohälsa och/eller har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • är arbetslösa och inte inskrivna som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen, eller vara sjukskrivna i förhållande till arbetslöshet eller i förhållande till dess arbetsgivare och arbetsgivaren har uttömt de rehabiliteringsmöjligheter som ligger inom arbetsgivaransvaret.
 • är redo för arbetsförberedande aktiviteter
 • är försäkrad för arbetsträning via sin hemkommun (till exempel ekonomiskt bistånd eller arbetsmarknadsenhet) eller ha sjukpenning/rehabiliteringsersättning, sjukpenning/rehabiliteringsersättning i särskilda fall, aktivitetsersättning, sjukersättning, eller livränta och därmed vara försäkrad genom Försäkringskassan.

Exempel på deltagare i respektive spår

Koordinering

Exempel 1:

Kim 25 år, hoppade av gymnasiet första året, och har nu varit hemma i sju år. Haft viss kontakt med KAA (Kommunala aktivitetsansvaret) och gjort försök till distansstudier men det fungerade bara en kort period. Mamma ringer samordnare och efterfrågar hjälp för att Kim ska kunna få börja må bättre och ha något att göra på dagarna. Kim aktualiseras på Sikta mot arbetslivet- koordinering.

Exempel 2:

Liam 27 år, kontakt med vårdcentralen och medicinerar mot ångest. Osäker på vad han vill och klarar, bor sedan 8 år tillbaka i en bostadsrätt och försörjs av sina föräldrar. Liam aktualiseras till Sikta mot arbetslivet- koordinering genom sjuksköterska på vårdcentralen.

Coaching

Exempel 1:

Kalle har aktivitetsersättning via Försäkringskassan, har testat Arbetsförmedlingen men skrivit ut sig, har aldrig haft ett lönearbete. Vill inte pröva daglig verksamhet. Kalle vill testa arbetsförberedande aktiviteter med mål att kunna gå in i det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Handläggare på Försäkringskassan skriver aktualisering, har dokumentationsansvar och står för försäkring när Kalle är redo för arbetsträning inom ramen för Sikta mot arbetslivet- coachning.

Exempel 2:

Sara har ekonomiskt bistånd och är sjukskriven sedan fem år tillbaka p.g.a ryggsmärtor och nedstämdhet. Sara har ingen anställning eller SGI men har tidigare arbetat som timvikare inom vården. Sara upplever att hon behöver tid för att klara att ta emot rehabiliteringsinsatser via Arbetsförmedlingen. Handläggare på kommunen skriver aktualisering till Sikta mot arbetslivet- coachning.

Hantering vid aktualisering till Sikta mot arbetslivet

Deltagare till Sikta mot arbetslivet- koordinering aktualiseras via blanketter (överst i meny till höger) eller kontakt med samordnare.

Deltagaren träffar en koordinator individuellt. Under ett inledande samtal undersöks vilket stöd deltagaren är i behov av. Det kan exempelvis handla om aktivitet, ekonomi och/ eller vårdkontakter. Stödet sammanställs i en planering. Deltagaren kan också erbjudas gruppaktivitet som syftar till att öka kunskap om psykisk hälsa och delta i andra aktiviteter som leder fram till uppsatta mål. När målen är uppfyllda inom koordinering kan deltagaren tex aktualiseras för studier, daglig verksamhet, Arbetsförmedling eller Sikta mot arbetslivet – coachning.

Deltagare till Sikta mot arbetslivet- coachning aktualiseras via blankett (överst meny till höger) av aktuell handläggare inom kommun eller Försäkringskassan. Detta beror på att denna står för försäkring vid arbetsträning samt att remitterande handläggare har dokumentationsansvar i ärendet. När Region eller Arbetsförmedling ser behov av deltagande i Sikta mot arbetslivet- coachning behöver kontakt tas med aktuell kommun eller Försäkringskassan.

Deltagaren träffar en coach individuellt. Under ett inledande kartläggningssamtal sammanställs deltagarens tidigare arbets- och studieerfarenheter, status med avseende på psykisk ohälsa och hur behovet av stöd för att möjliggöra arbetsträning ser ut. Kartläggningen sammanställs i en individuell planering. Därefter arbetar deltagaren och handläggaren tillsammans för en lyckad arbetsträning. Deltagaren kan också erbjudas gruppaktivitet som syftar till att öka kunskap om psykisk hälsa och delta i andra aktiviteter som leder fram till uppsatta mål. När målen är uppfyllda inom coaching kan deltagaren tex aktualiseras i det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

 • Vid övergripande frågor om insatsen kontakta insatsledare
 • Vid frågor om aktualisering av deltagare kontakta samordnare för länsdelen

Kontaktpersoner

Insatsledare

Lena Hallberg
lena@rarsormland.se
070 – 524 26 22

Samordnare, norra länsdelen

Eskilstuna, Strängnäs

Mikaela Ahlin
mikaela.ahlin@regionsormland.se
076 – 724 79 17

Samordnare, västra länsdelen

Flen, Katrineholm, Vingåker

Mikael Bejmar
mikael.bejmar@regionsormland.se
072 – 145 46 75

Samordnare, södra länsdelen

Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa

Amanda Personne
amanda.personne@regionsormland.se
0155 – 24 59 52

Ann-Charlotte Lund
ann-charlotte.lund@regionsormland.se
0155 – 24 76 42