Årsredovisningar

Samordningsförbundet ska enligt förbundsordningen årligen sammanställa en redovisning av årets verksamheter. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och sändas till medlemmarna. Här finns RAR:s årsredovisningar, revisionsberättelser samt granskningsrapporter från 2015. Övriga dokument finns på RAR-kansliet.