Insatsfinansiering

Intresset för att ansöka om medel hos oss har varit stort vilket har resulterat i att vi för närvarande finansierar 13 insatser. Det innebär att alla våra insatsmedel är reserverade för de pågående insatserna under 2021-2022. Vi meddelar er på vår hemsida när vi åter öppnar för nya ansökningar.

Vill ni istället söka finansiering för en insats med hjälp av projektmedel från ESF är ni välkomna att kontakta oss. Vi har information om det finns en utlysning som stämmer överens mer er insats och vi har erfarenhet av ansökningsprocessen.

Att finansiera olika insatser som ska underlätta för målgruppen att uppnå egen försörjning är en central uppgift för samordningsförbundet. Genom samverkan kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

För att ansöka om insatsfinansiering krävs följande:

  • Att insatsen gäller personer i åldrarna 16-64 år.
  • Att sökande är anställd hos någon av förbundets parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland, länets kommuner).
  • Att minst två av förbundets parter samverkar.
  • Att insatsen handlar om arbetsmarknadsetablering/rehabilitering.

Har ni en insatsidé?

Ta kontakt med oss på samordningsförbundet så kan vi tillsammans diskutera förutsättningarna för att få stöd från förbundet. Det gäller även vid tillfälliga kompetenshöjande insatser.

För att kunna göra en förhandsbedömning av om insatsidén kan finansieras med finsammedel önskar förbundet vara delaktigt i ett så tidigt skede som möjligt vid utformningen av insatsen.

Kansliet administrerar och bereder ansökan inför beslut/avtal om finansiering. Bedömningen av ansökan sker utifrån finsamlagen, förbundets ändamål, verksamhetsinriktning och mål. Beslut fattas enligt gällande delegationsordning.

Vid beviljande av finansiering upprättas avtal mellan förbundet och den part som utgör huvudman för insatsen.

Mallar och riktlinjer

RAR har utarbetat mallar, att användas som stöd, när förslag till RAR-insatser ska utformas. Mallarna är gjorda i pdf-format.

Ni behöver ladda ned filen på er dator samt hämta den senaste versionen av “Acrobat Reader” för att se instruktionstexten till ansökan. Det är viktigt att ni följer instruktionerna.

Programmet laddas ner gratis här: https://get.adobe.com/se/reader/

Ansökan om finansiering (öppnas i nytt fönster)Lägesrapportering RAR (öppnas i nytt fönster)Slutrapport (öppnas i nytt fönster)Ansökan om tillfälliga kompetenshöjande insatser (öppnas i nytt fönster)Återrapport om tillfälliga kompetenshöjande insatser (öppnas i nytt fönster)Ansökan om förlängning av insats (öppnas i nytt fönster)

När ska du ansöka?

Beslutsprocess

Varje år har RAR Sörmland två beslutsprocesser och det är under dessa perioder som ansökningar hanteras. För att ansökan ska kunna hanteras inom en beslutsprocess behöver underskriven ansökan ha inkommit senast det datum som anges i tabellen nedan.

Om du skickar din ansökan till förbundet via post eller e-post ska den vara underskriven av samtliga parter som står bakom.

Processen avslutas med att avtal skrivs mellan insatsägaren och RAR.

  • Rotera skärmen till liggande läge för att se hela tabellen