Nyheter

Här hittar du alla nyheter från RAR Sörmland.

Långa sjukfall, spridningsseminarium

Den 29 november anordnar vi ett digitalt spridningsseminarium för det nyligen avslutade projektet Långa sjukfall där resultat och lärdomar kommer att presenteras. Läs inbjudan här

Gå till inlägget

RAR & ESF, Nyhetsbrev 3

RAR & ESF, Nyhetsbrev 3Det tredje nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt. I detta utskick redogörs kortfattat för…

Gå till inlägget

Uppföljande utredning från Region Sörmland

Inför bildandet av Region Sörmland för tre år sedan gjordes en särskild utvärdering av samverkan i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom Sörmland. Resultatet var ett ställningstagande om…

Gå till inlägget

Slutkonferens Likes & Klara, Presentationer

Den 7e juni hölls avslutningskonferens i projekten Klara och Likes, två ESF-finansierade Sörmlandsprojekt som båda ägs av Samordningsförbundet RAR. Likes mål var att sänka arbetslösheten i länet och…

Gå till inlägget

Presentationer från Informationsdagen Samverkan i Sörmland

Den 20 maj anordnade samordningsförbundet en digital konferens där våra medlemmar fick presentera sig själva och sitt arbete med den gemensamma målgruppen. Vi vill tacka alla fantastiska…

Gå till inlägget

Personalutbildning om BIP

Vi erbjuder nu kostnadsfria utbildningar till våra medlemmar om BIP-projektets resultat och hur de kan användas. Den eller de organisationer som önskar utbildning står för bokning och kostnad av…

Gå till inlägget

RAR & ESF, Nyhetsbrev 2

RAR & ESF, Nyhetsbrev 2Det andra nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt. Klicka här för att läsa

Gå till inlägget

Spridningsseminarium Steget före

Den 21 april anordnade Samordningsförbundet RAR tillsammans med Region Sörmland ett spridningsseminarium om RAR-finansierade insatsen Steget före. Steget före riktar sig till personer med…

Gå till inlägget

Samverkan i Sörmland – Informationsdag

Den 20 maj håller samordningsförbundet i en digital informationsdag med de olika myndigheternas arbete kring personer utanför arbetsmarknaden. Klicka här för att läsa inbjudan

Gå till inlägget

Integrationsdagen avklarad

Ett stort tack till Karin och Bi, samt alla som deltog under integrationsdagen den 3:e mars.   Nedan kan ni hitta respektive presentationer: Presentation - Karin Sheikhi Presentation - Bi…

Gå till inlägget

Nyhetsbrev om Samordningsförbundets ESF-arbete

Nyhetsbrev om Samordningsförbundets ESF-arbeteDet första av en ny serie nyhetsbrev finns nu tillgängligt som innehåller information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF).…

Gå till inlägget

Webbinarium med Ingvar Nilsson

Den 20 oktober anordnade RAR Sörmland ett webbinarium med nationalekonomen Ingvar Nilsson, medförfattare till boken ”Utanförskapets pris”, finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som en del av…

Gå till inlägget

Insatsveckan sammanställd

Den 11-15 oktober anordnade RAR Sörmland en insatsvecka där alla pågående insatser fick presentera sig själva. Nu finns alla inspelningar och bildspel från denna vecka tillgängligt på sin egen sida…

Gå till inlägget

Projektrapport SIKTA

Den 23 september presenterade SWECO sin utvärdering av insatsen SIKTA som gjorts efter beställning från RAR Sörmland. Klicka här för att läsa rapporten

Gå till inlägget

Genomfört webbinarium med Åsa Kadowaki

Den 20 september arrangerade RAR Sörmland ett webbinarium för sina medlemmar med psykiatriker Åsa Kadowaki. Med budskapet att ”allt som är viktigt känns, och det känns inte bara bra” vill hon…

Gå till inlägget

Ansökan React-EU Ung Comeback

React EU är en del av det återhämtningsstöd EU avsatt pga pandemin. Europeiska Socialfonden utlyser stora belopp nationellt och RAR har just skickat in en ansökan om ca 25 miljoner kronor för att…

Gå till inlägget

Sammanfattning av kommunturné

Samordningsförbundet RAR har beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att genomföra två förstudier under 2021. Förstudierna syftar till att skapa bättre behovsunderlag inför kommande…

Gå till inlägget

Webbinarium om BIP-projektets resultat

Den 11 maj 2021 bjöd RAR in till ett webbinarium om det danska BIP-projektets resultat. Webbinariet anordnades inom ramen för en förstudie finansierad av Europeiska socialfonden.  BIP står för…

Gå till inlägget

Personalutbildning i att leda hälsoskola

Under februari 2021 erbjöd RAR en kostnadsfri personalutbildning på distans i att leda hälsoskola. Utbildningsledare var Helena Rennemark.  Om hälsoskola Hälsoskola är en arbetsmetod som handlar om…

Gå till inlägget

Beviljade ESF-medel till Sörmland

Den 10e december hade partnerskapet för ESF Östra mellansverige beslutsmöte om inkomna ansökningar. Två ansökningar från RAR beviljades. Ungas lärande och etablering och Livslångt lärande som båda är…

Gå till inlägget