Föreläsning, Öka upptäkten av våld

Välkommen till en föreläsning 15 december där olika myndigheter berättar om sitt arbete med regeringsuppdraget Ökad upptäckt av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och om sina erfarenheter av att…

Läs vidare

Presentation, Våga fråga om våld

Vi på samordningsförbundet vill tacka Charlotte Axelsson för en bra föreläsning om detta viktiga ämne. Föreläsningen var en del av utbildningsprojektet Att motverka våld i nära relationer,…

Läs vidare

RAR Nyhetsbrev #5

Nu finns det femte nyhetsbrevet som framför allt handlar om vår nystartade länsgemensamma insats Sikta mot arbetslivet, samt projekten medfinansierade av Europeiska Socialfonden. Klicka här för att…

Läs vidare

Föreläsning, Våga fråga om våld

Som en del av det nystartade ESF-projektet Motverka våld i nära relationer bjuder förbundet in till en digital föreläsning onsdag 4 oktober med Charlotte Axelsson, samordnare för regeringsuppdraget…

Läs vidare

Ungas etablering, material

Tack Ingvar Nilsson för en bra föreläsning och tack alla som tog sig tid att åhöra. Klicka här för att läsa presentationsmaterialet

Läs vidare

Tre nya ESF-projekt startar hösten 2023

Samordningsförbundet har beviljats medel till tre ESF-projekt. Det betyder att 35 miljoner kronor kommer Sörmland till godo. Projekten stöttar sörmlänningar till att bryta utanförskap och få ett…

Läs vidare

Kunskapsforum om vad som hjälper

Samordningsförbundet RAR i Sörmland tillsammans med Arbetsförmedlingen och Region Sörmland bjuder in dig som är beslutsfattare och tjänsteman till tre seminarium i vinter. Vilka insatser krävs för…

Läs vidare

Överenskommelsernas dag

Samordningsförbundet anordnar en informationsdag den 6 september för att presentera några viktiga överenskommelser för samverkan som gäller mellan de olika aktörerna i Sörmland som berör personer…

Läs vidare

Föredrag, Ungas etablering i Samhället

Samordningsförbundet ordnar den 31 augusti ett digitalt föredrag med Ingvar Nilsson om vikten av samverkan och tidiga, långsiktiga insatser i syfte att motverka ungas utanförskap. Läs inbjudan……

Läs vidare

Föreläsning, Med migranternas röst

Samordningsförbundet tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanlands län och Region Sörmland arrangerar den 30 augusti en föreläsning om studien "Med migranters röst - hur blir man en sörmlänning?".…

Läs vidare

Offentlig försörjning 2022

Nu finns statistik för den offentliga försörjningen på kommun- och regionsnivå uppdaterad för 2022. Statistik offentlig försörjning

Läs vidare

Ny styrelse

Den första april tillträder en ny styrelse till för perioden 2023-04-01 till 2027-03-31. I nuvarande styrelse har fem nya ledamöter tillträtt och sju valdes om. På det konstituerande styrelsemötet…

Läs vidare

Slutkonferens, React-EU Ung comeback

Den 20 april kommer slutkonferensen för projektet React-EU Ung comeback att hållas digitalt mellan 13:00 - 16:00. Anmälan skickas till nils@rarsormland.se

Läs vidare

Seminarium om Tillgänglighet – Presentation

Vi vill tacka våra utmärkta föreläsare Fredrik Lindgren från Samordningsförbundet Östra Östergötland och Agneta Lindqvist från Funktionsrätt Östergötland. Tack även alla som tog sig tid att deltaga.…

Läs vidare

Insatsdagarna 2022, presentationer

Nedan hittar ni alla presentationer från Insatsdagarna 2022. Presentation 1 - RAR Presentation 2 - SIKTA Presentation 3 - Slussen Presentation 4 - Trappan mot arbete Presentation 5 - Steg för steg…

Läs vidare

Långa sjukfall, presentationsmaterial

Spridningsseminariet för insatsen Långa sjukfall hölls idag med nära 100 digitala åhörare. Vi på Samordningsförbundet vill tacka för en bra presentation och ett bra arbete i projektet. Tack även alla…

Läs vidare

RAR & ESF, Nyhetsbrev 4

Det fjärde nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt. I detta utskick berättas det om vårt pågående ESF projekt React-EU Ung…

Läs vidare

UVAS Sörmland, ny ESF-ansökan

På uppdrag av och i samarbete med sju av länets nio kommuner har samordningsförbundet har skrivit en projektansökan till första utlysningen i Socialfondsprogrammet ESF+. Ansökan bygger på de…

Läs vidare

RAR & ESF, Nyhetsbrev 3

Det tredje nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt. I detta utskick redogörs kortfattat för slutresultaten i två av våra…

Läs vidare

Uppföljande utredning från Region Sörmland

Inför bildandet av Region Sörmland för tre år sedan gjordes en särskild utvärdering av samverkan i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom Sörmland. Resultatet var ett ställningstagande om…

Läs vidare

Slutkonferens Likes & Klara, Presentationer

Den 7e juni hölls avslutningskonferens i projekten Klara och Likes, två ESF-finansierade Sörmlandsprojekt som båda ägs av Samordningsförbundet RAR. Likes mål var att sänka arbetslösheten i länet och…

Läs vidare

Presentationer från Informationsdagen Samverkan i Sörmland

Den 20 maj anordnade samordningsförbundet en digital konferens där våra medlemmar fick presentera sig själva och sitt arbete med den gemensamma målgruppen. Vi vill tacka alla fantastiska…

Läs vidare

Personalutbildning om BIP

Vi erbjuder nu kostnadsfria utbildningar till våra medlemmar om BIP-projektets resultat och hur de kan användas. Den eller de organisationer som önskar utbildning står för bokning och kostnad av…

Läs vidare

RAR & ESF, Nyhetsbrev 2

Finansiell samordning och samverkanDet andra nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt. Klicka här för att läsa

Läs vidare

Spridningsseminarium Steget före

Den 21 april anordnade Samordningsförbundet RAR tillsammans med Region Sörmland ett spridningsseminarium om RAR-finansierade insatsen Steget före. Steget före riktar sig till personer med…

Läs vidare