Webbinarium 6 sept – (O)schyssta relationer

Om killars våld mot tjejer och om våld i ungas parrelationer

Mäns våld mot kvinnor börjar i unga år med killars våld mot tjejer. Enligt Brottsförebyggande rådet har 23 procent av unga tjejer mellan 16–23 år varit utsatta för brott i sin relation och 38 procent av flickor i årskurs 9 som haft en relation har varit utsatta för våld.

Välkommen fredag den 6 september mellan 9-12. Talare denna gång är:

Zandra Kanakaris

Zandra är generalsekreterare för stiftelsen ”1000 Möjligheter” som driver den nationella stödlinjen www.ungarelationer.se. Hon kommer att prata om vad killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer är och vad vi tillsammans kan göra för att förebygga, upptäcka och stödja.

Webbinariet är en del av projektet Motverka våld i nära relationer som leds av Samordningsförbundet RAR i Sörmland och medfinansieras av Europeiska unionen.

Webbinariet riktar sig till dig som på olika vis i din yrkesutövning arbetar med unga. Med rätt kunskap har du möjlighet att bidra i kampen mot att stoppa killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer.

Även du som är engagerad genom det civila samhället är välkommen.

Anmäl dig här

Webbinariet genomförs i samverkan mellan projektet Motverka våld i nära relationer som ägs av Samordningsförbundet RAR i Sörmland och medfinansieras av Europeiska unionen samt Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS).

NNS har sedan 2019 ingått i regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld. Inom ramen för det uppdraget infördes en rutin i många insatser runt om i landet. Att ställa frågor på rutin i stället för på indikation gör skillnad på individnivå. Sambandet mellan psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och utanförskap är statistiskt signifikant.