Nyhet

Nyhetsbrev #7

Här är vårt senaste nyhetsbrev. Nyhetsbrev #7

Läs vidare

Webbinarium 6 sept – (O)schyssta relationer

Om killars våld mot tjejer och om våld i ungas parrelationer Mäns våld mot kvinnor börjar i unga år med killars våld mot tjejer. Enligt Brottsförebyggande rådet har 23 procent av unga tjejer mellan…

Läs vidare

Utbildningar i Inkluderingslyftet

Professionslyft för ökad inkludering på arbetsmarknaden, med utgångspunkt i BIP och annan forskning Till hösten erbjuder RAR utbildningar om BIP inom ramen för ESF-projektet Inkluderingslyftet. De…

Läs vidare

Presentationer från 24 maj

Här hittar ni presentationerna som visades under webbinariet "Tillsammans för rätten att själv få välja sitt liv". Webbinariet är en del av projektet Motverka våld i nära relationer som leds av…

Läs vidare

Webbinarium, Tillsammans för rätten att själv få välja sitt liv

Om det konkreta arbetet med att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Den 24 maj bjuder vi in dig till ett seminarium där vi berättar om arbetet med att förebygga och…

Läs vidare

Presentation, Åsa Kadowaki

Tack Åsa och tack alla ni som tog er tid att lyssna. Läs presentationen här

Läs vidare

Presentation, Bortförda barn och unga

Tack Petra Blom för en väldigt bra föreläsning. Läs presentationen här

Läs vidare

RAR Nyhetsbrev #6

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet

Läs vidare

Presentationer från 22 mars, ”Det handlar inte om heder”

Vi på förbundet vill tacka Petra Blom och Beian Wilén för väldigt bra föreläsningar. Presentationerna som visades hittar ni nedanför. Webbinariet är en del av projektet Motverka våld i nära…

Läs vidare

Presentation från 8 mars, ”Nu går jag min egen väg”

Vi på samordningsförbundet vill ge ett stort tack till Jenny Freed för en fantastisk föreläsning tidigare idag. Vi vill även tacka den otroliga mängden åhörare, över 500, som tog sig tid att lyssna…

Läs vidare

Webbinarium, Det handlar inte om heder

Våld och förtryck i hederns namn och hur det kommer till uttryck Vi bjuder in dig till ett webbinarium där vi berättar om vikten av att förstå mekanismerna bakom hedersrelaterat våld och förtryck och…

Läs vidare

Webbinarium, Det omätbaras renässans med Jonna Bornemark

Samordningsförbundet RAR finns för att möjliggöra samverkan mellan myndigheter för personer som står utanför arbetsmarknaden. Området är mycket mångfacetterat och innefattar en bredd av olika…

Läs vidare

Webbinarium med Åsa Kadowaki

”Allt som är viktigt känns, och det känns inte bara bra” Samordningsförbundet RAR i Sörmland finns för att stärka välfärden genom myndighetssamverkan. Sjukförsäkringssystemet är ett viktigt verktyg…

Läs vidare

Digitalt seminarium: “Nu går jag min väg”

Välkommen till ett digitalt seminarium den 8 mars där Jenny Freed kommer berätta om sina erfarenheter av att leva i en relation som speglats av våld och betydelsen av att våga ställa de jobbiga…

Läs vidare

Rekrytering projektledare

Vi på förbundet söker dig som är intresserad av att jobba som projektledare. Läs hela annonsen på Region Sörmlands hemsida

Läs vidare

Presentationer från 15 december, Öka upptäckten av våld

Här hittar ni presentationerna från 15 december. Presentation, Charlotte Axelsson Presentation, Utvärdering av regeringsuppdraget Presentation, Arbetsförmedlingen

Läs vidare

Föreläsning, Öka upptäkten av våld

Välkommen till en föreläsning 15 december där olika myndigheter berättar om sitt arbete med regeringsuppdraget Ökad upptäckt av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och om sina erfarenheter av att…

Läs vidare

Presentation, Våga fråga om våld

Vi på samordningsförbundet vill tacka Charlotte Axelsson för en bra föreläsning om detta viktiga ämne. Föreläsningen var en del av utbildningsprojektet Att motverka våld i nära relationer,…

Läs vidare

RAR Nyhetsbrev #5

Nu finns det femte nyhetsbrevet som framför allt handlar om vår nystartade länsgemensamma insats Sikta mot arbetslivet, samt projekten medfinansierade av Europeiska Socialfonden. Klicka här för att…

Läs vidare

Föreläsning, Våga fråga om våld

Som en del av det nystartade ESF-projektet Motverka våld i nära relationer bjuder förbundet in till en digital föreläsning onsdag 4 oktober med Charlotte Axelsson, samordnare för regeringsuppdraget…

Läs vidare

Ungas etablering, material

Tack Ingvar Nilsson för en bra föreläsning och tack alla som tog sig tid att åhöra. Klicka här för att läsa presentationsmaterialet

Läs vidare

Tre nya ESF-projekt startar hösten 2023

Samordningsförbundet har beviljats medel till tre ESF-projekt. Det betyder att 35 miljoner kronor kommer Sörmland till godo. Projekten stöttar sörmlänningar till att bryta utanförskap och få ett…

Läs vidare

Kunskapsforum om vad som hjälper

Samordningsförbundet RAR i Sörmland tillsammans med Arbetsförmedlingen och Region Sörmland bjuder in dig som är beslutsfattare och tjänsteman till tre seminarium i vinter. Vilka insatser krävs för…

Läs vidare

Överenskommelsernas dag

Samordningsförbundet anordnar en informationsdag den 6 september för att presentera några viktiga överenskommelser för samverkan som gäller mellan de olika aktörerna i Sörmland som berör personer…

Läs vidare

Föredrag, Ungas etablering i Samhället

Samordningsförbundet ordnar den 31 augusti ett digitalt föredrag med Ingvar Nilsson om vikten av samverkan och tidiga, långsiktiga insatser i syfte att motverka ungas utanförskap. Läs inbjudan……

Läs vidare