Nyhet

RAR & ESF, Nyhetsbrev 4

NyhetDet fjärde nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt. I detta utskick berättas det om vårt pågående ESF projekt…

Gå till inlägget

Insatsdagarna 2022

Nu är det dags igen för samordningsförbundets årliga presentation av våra pågående insatser. Denna gång under 3 förmiddagar, onsdag 30 november till fredag 2 december. Läs inbjudan här

Gå till inlägget

UVAS Sörmland, ny ESF-ansökan

På uppdrag av och i samarbete med sju av länets nio kommuner har samordningsförbundet har skrivit en projektansökan till första utlysningen i Socialfondsprogrammet ESF+. Ansökan bygger på de…

Gå till inlägget

Långa sjukfall, spridningsseminarium

Den 29 november anordnar vi ett digitalt spridningsseminarium för det nyligen avslutade projektet Långa sjukfall där resultat och lärdomar kommer att presenteras. Läs inbjudan här

Gå till inlägget

RAR & ESF, Nyhetsbrev 3

NyhetDet tredje nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt. I detta utskick redogörs kortfattat för slutresultaten i två av…

Gå till inlägget

Uppföljande utredning från Region Sörmland

Inför bildandet av Region Sörmland för tre år sedan gjordes en särskild utvärdering av samverkan i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom Sörmland. Resultatet var ett ställningstagande om…

Gå till inlägget

Slutkonferens Likes & Klara, Presentationer

Den 7e juni hölls avslutningskonferens i projekten Klara och Likes, två ESF-finansierade Sörmlandsprojekt som båda ägs av Samordningsförbundet RAR. Likes mål var att sänka arbetslösheten i länet och…

Gå till inlägget

Presentationer från Informationsdagen Samverkan i Sörmland

Den 20 maj anordnade samordningsförbundet en digital konferens där våra medlemmar fick presentera sig själva och sitt arbete med den gemensamma målgruppen. Vi vill tacka alla fantastiska…

Gå till inlägget

Personalutbildning om BIP

Vi erbjuder nu kostnadsfria utbildningar till våra medlemmar om BIP-projektets resultat och hur de kan användas. Den eller de organisationer som önskar utbildning står för bokning och kostnad av…

Gå till inlägget

RAR & ESF, Nyhetsbrev 2

NyhetDet andra nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt. Klicka här för att läsa

Gå till inlägget