Föreläsning, Våga fråga om våld

Som en del av det nystartade ESF-projektet Motverka våld i nära relationer bjuder förbundet in till en digital föreläsning onsdag 4 oktober med Charlotte Axelsson, samordnare för regeringsuppdraget Ökad upptäckt av fysiskt, psykiskt, och sexuellt våld.

Hon kommer berätta om vikten av att ställa rutinmässiga frågor om våld till alla som man möter i sin yrkesroll inom vården, socialtjänsten eller som handläggare på en myndighet.

Klicka här för att läsa inbjudan