RAR och ESF, nyhetsbrev 2

Det andra nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt.

Klicka här för att läsa


Kommande slutkonferens Likes och Klara

Den 7 juni håller samordningsförbundet en gemensam digital slutkonferens för ESF projekten Likes och Klara.

Klicka här för att läsa inbjudan


Spridningsseminarium Steget före

Den 21 april anordnade Samordningsförbundet RAR tillsammans med Region Sörmland ett spridningsseminarium om RAR-finansierade insatsen Steget före.

Steget före riktar sig till personer med högfungerande autism som står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatsen har arbetat utifrån en KBT-gruppbaserad kurs ALMA (The Autism Quality of Life CBT Method for Adults) som ger kunskap om diagnos, samhällsinsatser, social färdighetsträning och psykisk hälsa. Spridningsseminariet har uppmärksammats av många som i sin yrkesroll möter målgruppen och intresset för att implementera ALMA-metoden är stort. Samordningsförbundet arbetar aktivt med att förankra insatsens goda resultat hos alla berörda parter.

Nedan kan ni hitta presentationen från spridningsseminariet samt information om ALMA-metoden:


Samverkan i Sörmland - Informationsdag

Den 20 maj håller samordningsförbundet i en digital informationsdag med de olika myndigheternas arbete kring personer utanför arbetsmarknaden.

Klicka här för att läsa inbjudan


Integrationsdagen avklarad

Ett stort tack till Karin och Bi, samt alla som deltog under integrationsdagen den 3:e mars.

 

Nedan kan ni hitta respektive presentationer:

Presentation - Karin Sheikhi

Presentation - Bi Puranen


Nyhetsbrev om Samordningsförbundets ESF-arbete

Det första av en ny serie nyhetsbrev finns nu tillgängligt som innehåller information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF).

Klicka här för att läsa


Halvdagsutbildning om integration

Den 3 mars anordnar Samordningsförbundet RAR ett seminarie om integration med två föreläsare som är bland de främsta inom området.

Karin Sheikhi, lektor i svenska som andraspråk och ämnesföreträdare
vid Mälardalens Universitet

Bi Puranen, docent i ekonomisk historia vid Institutet för framtidsstudier
och generalsekreterare vid World Values Survey

 

Klicka här för att läsa inbjudan


Webbinarium med Ingvar Nilsson

Den 20 oktober anordnade RAR Sörmland ett webbinarium med nationalekonomen Ingvar Nilsson, medförfattare till boken ”Utanförskapets pris”, finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som en del av en förstudie.

Nedan hittar ni länkar till bildspel och inspelning från föreläsningen.

Bildspel (Stor fil, kan ta en stund att ladda)

Inspelning

För mer information kan man besöka följande webbplatser som nämndes under föreläsningen:

http://seeab.se/

http://socioekonomi.se/


Insatsveckan sammanställd

Den 11-15 oktober anordnade RAR Sörmland en insatsvecka där alla pågående insatser fick presentera sig själva. Nu finns alla inspelningar och bildspel från denna vecka tillgängligt på sin egen sida under menyn ”Våra insatser”.

Klicka här för att komma till sidan direkt.


Projektrapport SIKTA

Den 23 september presenterade SWECO sin utvärdering av insatsen SIKTA som gjorts efter beställning från RAR Sörmland.

Fullständiga rapporten kan du hitta här.