Digitalt seminarium om tillgänglighet

Den 28 februari anordnar vi ett digitalt seminarium om tillgänglighet tillsammans med Samordningsförbundet Östra Östergötland och Funktionsrätt Östergötland.

Föreläsare är Agneta Lindqvist, Ordförande för Funktionsrätt Östergötland, samt Fredrik Lindgren, Förbundschef Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Klicka här för att läsa inbjudan


Långa sjukfall, presentationsmaterial

Spridningsseminariet för insatsen Långa sjukfall hölls idag med nära 100 digitala åhörare. Vi på Samordningsförbundet vill tacka för en bra presentation och ett bra arbete i projektet. Tack även alla som tog sig tid att lyssna.

Klicka här för att läsa materialet


RAR & ESF, Nyhetsbrev 4

Det fjärde nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt.

I detta utskick berättas det om vårt pågående ESF projekt React-EU Ung comeback, det nyligen ansökta projektet UVAS Sörmland, samt ett planerat projekt kring långtidssjukskrivna.

Klicka här för att läsa


UVAS Sörmland, ny ESF-ansökan

På uppdrag av och i samarbete med sju av länets nio kommuner har samordningsförbundet har skrivit en projektansökan till första utlysningen i Socialfondsprogrammet ESF+. Ansökan bygger på de erfarenheter som dragits från det nuvarande RAR-ägda länsövergripande projektet React-EU Ung comeback. Målgruppen är personer i UVAS-gruppen, Unga som varken arbetar eller studerar mellan 16-24 år. Fokus är tänkt att ligga på förbättrade arbetsmarknadskunskaper, stöd för studier och ökad egenmakt och framtidstro hos målgruppen. Dessutom är ökad kunskap om målgruppen och förbättrad samverkan inom och mellan myndigheter ett viktigt fokusområde. Samordningsförbundet ska stå som projektägare och Trosa, Gnesta, Oxelösund, Nyköping, Flen och Katrineholm/Vingåker planerar att starta delprojekt.

Klicka här för att läsa ansökan


RAR & ESF, Nyhetsbrev 3

Det tredje nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt.

I detta utskick redogörs kortfattat för slutresultaten i två av våra avslutade projekt, hur det går för det aktiva projektet, och för vad som är på gång framåt.

Klicka här för att läsa


Uppföljande utredning från Region Sörmland

Inför bildandet av Region Sörmland för tre år sedan gjordes en särskild utvärdering av samverkan i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom Sörmland. Resultatet var ett ställningstagande om fortsatt medlemskap i Samordningsförbundet RAR.

Nu har en uppföljning slutförts av det beslutet och dess effekt på Region Sörmlands kärnverksamheter och mål.

Klicka här för att läsa fullständiga rapporten


Slutkonferens Likes & Klara, Presentationer

Den 7e juni hölls avslutningskonferens i projekten Klara och Likes, två ESF-finansierade Sörmlandsprojekt som båda ägs av Samordningsförbundet RAR.

Likes mål var att sänka arbetslösheten i länet och samtidigt bidra till den framtida kompetensförsörjningen, framförallt inom kommunal välfärdssektor. Hittills har 62% av projektdeltagarna gått från att försörjas via ekonomiskt bistånd till arbete eller studier.

Projektet har utvärderats externt av FoUiS (forskning och utveckling i Sörmland). Deras slutrapport kommer att publiceras i oktober.

Läs mer om LIKES

Klaras mål var att bidra till att inkludera utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden och i samhället. Läs mer om projektet Länk till Klara. Knappt 20% har gått vidare till arbete eller studier.

Projektet har utvärderats externt av Sweco. Klicka här för att läsa slutrapporten
Läs mer om KLARA

På konferensen presenterades projektens arbetssätt och resultat samt en avslutande diskussion om vad vi tar med oss för framtiden.

Presentationerna hittar ni nedan:

Presentation 1 - Svenska ESF-rådet

Presentation 2 - Forskarcirkel

Presentation 3 - Utvärdering LIKES

Presentation 4 - Slututvärdering KLARA

Presentation 5 - Kartläggning av deltagare


Presentationer från Informationsdagen Samverkan i Sörmland

Den 20 maj anordnade samordningsförbundet en digital konferens där våra medlemmar fick presentera sig själva och sitt arbete med den gemensamma målgruppen.

Vi vill tacka alla fantastiska presentatörer och alla åhörare som valde att deltaga och engagera sig med frågor och diskussioner.

Presentationerna från dagen hittar ni nedan:

Presentation 1 - Arbetsförmedlingen

Presentation 2 - Försäkringskassan

Presentation 3 - Enheten för försäkringsmedicin

Presentation 4 - Psykiatrin

Presentation 5 - Primärvården

Presentation 6 - Eskilstuna kommun

Presentation 7 - Strängnäs kommun


Personalutbildning om BIP

Vi erbjuder nu kostnadsfria utbildningar till våra medlemmar om BIP-projektets resultat och hur de kan användas. Den eller de organisationer som önskar utbildning står för bokning och kostnad av lokal och ev. lunch. Vi ser ett deltagartak på max 25 personer per tillfälle.

Utbildningen ges i två omgångar – del ett och två. Båda delarna omfattar en halvdag. Vi har gärna lite mellanrum mellan delarna och om det är att föredra kan vi ge den första delen digitalt över teams. Hör av dig om du är intresserad så bokar vi in lämpliga datum.

Kontakt:

Helena Rennemark helena@rarsormland.se

Lena Hallberg lena@rarsormland.se