Långa sjukfall, spridningsseminarium

Den 29 november anordnar vi ett digitalt spridningsseminarium för det nyligen avslutade projektet Långa sjukfall där resultat och lärdomar kommer att presenteras.

Läs inbjudan här


RAR & ESF, Nyhetsbrev 3

Nils Perers

Det tredje nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt.

I detta utskick redogörs kortfattat för slutresultaten i två av våra avslutade projekt, hur det går för det aktiva projektet, och för vad som är på gång framåt.

Klicka här för att läsa

Uppföljande utredning från Region Sörmland

Inför bildandet av Region Sörmland för tre år sedan gjordes en särskild utvärdering av samverkan i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom Sörmland. Resultatet var ett ställningstagande om fortsatt medlemskap i Samordningsförbundet RAR.

Nu har en uppföljning slutförts av det beslutet och dess effekt på Region Sörmlands kärnverksamheter och mål.

Klicka här för att läsa fullständiga rapporten


Slutkonferens Likes & Klara, Presentationer

Den 7e juni hölls avslutningskonferens i projekten Klara och Likes, två ESF-finansierade Sörmlandsprojekt som båda ägs av Samordningsförbundet RAR.

Likes mål var att sänka arbetslösheten i länet och samtidigt bidra till den framtida kompetensförsörjningen, framförallt inom kommunal välfärdssektor. Hittills har 62% av projektdeltagarna gått från att försörjas via ekonomiskt bistånd till arbete eller studier.

Projektet har utvärderats externt av FoUiS (forskning och utveckling i Sörmland). Deras slutrapport kommer att publiceras i oktober.

Läs mer om LIKES

Klaras mål var att bidra till att inkludera utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden och i samhället. Läs mer om projektet Länk till Klara. Knappt 20% har gått vidare till arbete eller studier.

Projektet har utvärderats externt av Sweco. Klicka här för att läsa slutrapporten
Läs mer om KLARA

På konferensen presenterades projektens arbetssätt och resultat samt en avslutande diskussion om vad vi tar med oss för framtiden.

Presentationerna hittar ni nedan:

Presentation 1 - Svenska ESF-rådet

Presentation 2 - Forskarcirkel

Presentation 3 - Utvärdering LIKES

Presentation 4 - Slututvärdering KLARA

Presentation 5 - Kartläggning av deltagare


Presentationer från Informationsdagen Samverkan i Sörmland

Den 20 maj anordnade samordningsförbundet en digital konferens där våra medlemmar fick presentera sig själva och sitt arbete med den gemensamma målgruppen.

Vi vill tacka alla fantastiska presentatörer och alla åhörare som valde att deltaga och engagera sig med frågor och diskussioner.

Presentationerna från dagen hittar ni nedan:

Presentation 1 - Arbetsförmedlingen

Presentation 2 - Försäkringskassan

Presentation 3 - Enheten för försäkringsmedicin

Presentation 4 - Psykiatrin

Presentation 5 - Primärvården

Presentation 6 - Eskilstuna kommun

Presentation 7 - Strängnäs kommun


Personalutbildning om BIP

Vi erbjuder nu kostnadsfria utbildningar till våra medlemmar om BIP-projektets resultat och hur de kan användas. Den eller de organisationer som önskar utbildning står för bokning och kostnad av lokal och ev. lunch. Vi ser ett deltagartak på max 25 personer per tillfälle.

Utbildningen ges i två omgångar – del ett och två. Båda delarna omfattar en halvdag. Vi har gärna lite mellanrum mellan delarna och om det är att föredra kan vi ge den första delen digitalt över teams. Hör av dig om du är intresserad så bokar vi in lämpliga datum.

Kontakt:

Helena Rennemark helena@rarsormland.se

Lena Hallberg lena@rarsormland.se


RAR & ESF, Nyhetsbrev 2

Nils Perers

Det andra nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt.

Klicka här för att läsa

Spridningsseminarium Steget före

Den 21 april anordnade Samordningsförbundet RAR tillsammans med Region Sörmland ett spridningsseminarium om RAR-finansierade insatsen Steget före.

Steget före riktar sig till personer med högfungerande autism som står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatsen har arbetat utifrån en KBT-gruppbaserad kurs ALMA (The Autism Quality of Life CBT Method for Adults) som ger kunskap om diagnos, samhällsinsatser, social färdighetsträning och psykisk hälsa. Spridningsseminariet har uppmärksammats av många som i sin yrkesroll möter målgruppen och intresset för att implementera ALMA-metoden är stort. Samordningsförbundet arbetar aktivt med att förankra insatsens goda resultat hos alla berörda parter.

Nedan kan ni hitta presentationen från spridningsseminariet samt information om ALMA-metoden:


Samverkan i Sörmland - Informationsdag

Den 20 maj håller samordningsförbundet i en digital informationsdag med de olika myndigheternas arbete kring personer utanför arbetsmarknaden.

Klicka här för att läsa inbjudan


Integrationsdagen avklarad

Ett stort tack till Karin och Bi, samt alla som deltog under integrationsdagen den 3:e mars.

 

Nedan kan ni hitta respektive presentationer:

Presentation - Karin Sheikhi

Presentation - Bi Puranen