Föreläsning, Med migranternas röst

Samordningsförbundet tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanlands län och Region Sörmland arrangerar den 30 augusti en föreläsning om studien "Med migranters röst - hur blir man en sörmlänning?".

Föreläsare är Bi Puranen (forskningsledare, WVS) och Jim Frölander (fältarbetsansvarig, WVS).

Studien utfördes av World values survey (WVS) tillsammans med Institutet för framtidsstudier och Karolinska Institutet och omfattar intervjuer med 1500 migranter i Sörmland kring deras värderingar.

Föreläsningen sker på plats i Eskilstuna med möjlighet att delta digitalt.

Klicka här för att läsa mer och anmäla er


Offentlig försörjning 2022

Nu finns statistik för den offentliga försörjningen på kommun- och regionsnivå uppdaterad för 2022.

Statistik offentlig försörjning


Ny styrelse

Den första april tillträder en ny styrelse till för perioden 2023-04-01 till 2027-03-31.

I nuvarande styrelse har fem nya ledamöter tillträtt och sju valdes om.

På det konstituerande styrelsemötet den 5 april valdes ny ordförande och nytt arbetsutskott.

Till ordförande valdes Helena Koch.

Klicka här för att läsa den uppdaterade sidan


Slutkonferens, React-EU Ung comeback

Den 20 april kommer slutkonferensen för projektet React-EU Ung comeback att hållas digitalt mellan 13:00 - 16:00.

Anmälan skickas till nils@rarsormland.se


Seminarium om Tillgänglighet - Presentation

Vi vill tacka våra utmärkta föreläsare Fredrik Lindgren från Samordningsförbundet Östra Östergötland och Agneta Lindqvist från Funktionsrätt Östergötland.

Tack även alla som tog sig tid att deltaga.

Klicka här för att läsa presentationen


Långa sjukfall, presentationsmaterial

Spridningsseminariet för insatsen Långa sjukfall hölls idag med nära 100 digitala åhörare. Vi på Samordningsförbundet vill tacka för en bra presentation och ett bra arbete i projektet. Tack även alla som tog sig tid att lyssna.

Klicka här för att läsa materialet


RAR & ESF, Nyhetsbrev 4

Det fjärde nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt.

I detta utskick berättas det om vårt pågående ESF projekt React-EU Ung comeback, det nyligen ansökta projektet UVAS Sörmland, samt ett planerat projekt kring långtidssjukskrivna.

Klicka här för att läsa


UVAS Sörmland, ny ESF-ansökan

På uppdrag av och i samarbete med sju av länets nio kommuner har samordningsförbundet har skrivit en projektansökan till första utlysningen i Socialfondsprogrammet ESF+. Ansökan bygger på de erfarenheter som dragits från det nuvarande RAR-ägda länsövergripande projektet React-EU Ung comeback. Målgruppen är personer i UVAS-gruppen, Unga som varken arbetar eller studerar mellan 16-24 år. Fokus är tänkt att ligga på förbättrade arbetsmarknadskunskaper, stöd för studier och ökad egenmakt och framtidstro hos målgruppen. Dessutom är ökad kunskap om målgruppen och förbättrad samverkan inom och mellan myndigheter ett viktigt fokusområde. Samordningsförbundet ska stå som projektägare och Trosa, Gnesta, Oxelösund, Nyköping, Flen och Katrineholm/Vingåker planerar att starta delprojekt.

Klicka här för att läsa ansökan


RAR & ESF, Nyhetsbrev 3

Det tredje nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt.

I detta utskick redogörs kortfattat för slutresultaten i två av våra avslutade projekt, hur det går för det aktiva projektet, och för vad som är på gång framåt.

Klicka här för att läsa