Webbinarium, Det handlar inte om heder

Våld och förtryck i hederns namn och hur det kommer till uttryck

Vi bjuder in dig till ett webbinarium där vi berättar om vikten av att förstå mekanismerna bakom hedersrelaterat våld och förtryck och om vilka tecken på utsatthet som du måste vara uppmärksam på i din yrkesroll. Webbinariet riktar sig till dig som arbetar inom vården, socialtjänsten eller som handläggare på en myndighet. Även du som är engagerad genom det civila samhället är välkommen.

Webbinariet är en del av projektet Motverka våld i nära relationer som leds av Samordningsförbundet RAR i Sörmland och medfinansieras av Europeiska unionen.

Genom projektet arbetar vi med kompetenshöjande insatser och vill stärka våra kunskaper kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Tillsammans vill vi skapa ett samhälle fritt från våld.

Fler webbinarier på temat planeras inom kort. Bland annat ett med hur man arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck i olika myndigheter. Spara datumet 24 maj, kl 09:00 – 12:00.

Hedersrelaterat våld och förtryck uppstår inom en del familjer och kulturella miljöer i försök att upprätthålla vissa typer av värderingar, status och anseenden. För att upprätthålla en heder sätts regler upp med syfte att kontrollera familjemedlemmars sexualitet, frihet och rätt att bestämma över sina liv. Enligt regeringens senaste utredning uppskattas över 100 000 människor vara utsatta för hedersrelaterat våld i Sverige. Den 1 juni 2022 blev hedersförtryck en egen brottsrubricering i Sverige.

Föreläsare är:

Petra Blom
Utvecklingsledare våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Beian Wilén
Sakkunnig och samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck, Eskilstuna kommun
Vedad Begovic
Projektledare i Motverka våld i nära relationer, Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Anmäl dig här