Insatsfinansiering

Att finansiera olika insatser som ska underlätta för målgruppen att uppnå egen försörjning är en central uppgift för samordningsförbundet. Genom samverkan kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

För att ansöka om insatsfinansiering krävs följande:

  • Att insatsen gäller personer i åldrarna 16-64 år.
  • Att sökande är anställd hos någon av förbundets parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland, länets kommuner).
  • Att minst två av förbundets parter samverkar.
  • Att insatsen handlar om arbetsmarknadsetablering/rehabilitering.

Har ni en insatsidé?

Ta kontakt med oss på samordningsförbundet så kan vi tillsammans diskutera förutsättningarna för att få stöd från förbundet. Det gäller även vid tillfälliga kompetenshöjande insatser.

För att kunna göra en förhandsbedömning av om insatsidén kan finansieras med finsammedel önskar förbundet vara delaktigt i ett så tidigt skede som möjligt vid utformningen av insatsen.

Kansliet administrerar och bereder ansökan inför beslut/avtal om finansiering. Bedömningen av ansökan sker utifrån finsamlagen, förbundets ändamål, verksamhetsinriktning och mål. Beslut fattas enligt gällande delegationsordning.

Vid beviljande av finansiering upprättas avtal mellan förbundet och den part som utgör huvudman för insatsen.

Beslutsprocess

När du skickar din ansökan till förbundet via post eller e-post ska den vara underskriven av samtliga parter som är med i ansökan.

Processen avslutas med att avtal skrivs mellan insatsägaren och RAR.


Mallar och riktlinjer

RAR har utarbetat mallar som bör användas vid ansökan och rapportering.

Mallarna är i Word-format men är som standard begränsade till ifyllning av formulärfält.

Hör gärna av er vid frågor eller problem med mallarna till kontakt@rarsormland.se.

Ansökan om finansieringAnsökan om förlängning av insatsLägesrapportSlutrapportAnsökan om tillfälliga kompetenshöjande insatserÅterrapport om tillfälliga kompetenshöjande insatser

Mallar senast uppdaterade december 2021.