Med individen i fokus

RAR är en akronym för Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser.

Arbete, sysselsättning och skydd mot arbetslöshet är en mänsklig rättighet enligt FN-konventionen. I Sörmlands län är arbetslösheten bland de högsta i landet. Att människor står utanför arbetsmarknaden leder till kostnader, både med avseende på samhällsekonomi och mänskligt lidande. Många faktorer samspelar i dessa frågor, därför krävs ofta samordnade insatser för att öka inkluderingen på arbetsmarknaden. Samordningsförbundet RAR finns för att möjliggöra samordnade insatser för personer som riskerar att falla mellan stolarna.

Bild på person som svetsar
Bild på person som svetsar

Vi är ett förbund som består av våra medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och samtliga kommuner i länet. Tillsammans jobbar vi utifrån målsättningen att ge människor bättre förutsättningar att försörja sig själva och vara mindre beroende av bidrag från samhället.

Det arbete som sker inom RAR ger en möjlighet till utveckling, förstärkning och samarbete utöver det som redan sker hos våra medlemmar. Vi ser vår roll som spindeln i nätet när det kommer till att hjälpa våra medlemmar att i sin tur hjälpa individer till jobb och självförsörjning.

Föreläsning
Person deltar på föreläsning
Fika
Två personer fikar

Man tror att uppemot 300 000 personer i Sverige har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem som gör att de ofta har flera olika kontakter med samhället samtidigt. I och med det finns det också en risk att hamna i en gråzon och i värsta fall bli slussad runt mellan alltifrån socialtjänst till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det är alltför vanligt idag att individer genomgår korta eller för den delen långa insatser utan att få det stöd som gör verklig skillnad. På individnivå verkar RAR för att finansiera insatser som drivs av de samverkande parterna. Målet med insatserna är att ge stöd och rehabilitering till medborgare så de får möjlighet att försörja sig. På strukturnivå verkar RAR för att effektivisera samarbetet mellan de samverkande parterna.

Finsams webbplats (öppnas i nytt fönster)

RAR:s uppdrag i korthet:

  • Utveckla och stötta samverkan mellan medlemmarna på lokal och regional nivå
  • Finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser med individen i fokus utifrån målet att de som deltar ska kunna försörja sig själva i så hög utsträckning som möjligt
  • Besluta om mål och inriktning för den finansiella samordningen
  • Besluta hur medlen för finansiell samordning ska användas
  • Ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna som görs
  • Ta fram budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Bakgrund till vårt uppdrag

Samordningsförbundet RAR bildades den 9 juni 2005. Året innan, den 1 januari 2004, trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft (Lag 2003:1210), en lag som i dagligt tal kallas Finsam.

Lagen kom till för att ge Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner möjlighet att samverka ekonomiskt för att ge individer bättre möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och försörja sig själva.

På Sveriges Riksdags webbplats kan du läsa mer om Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Sveriges Riksdags webbplats (öppnas i nytt fönster)Lag och förarbeten Finsam

RAR:s medlemmar