Styrdokument

Samordningsförbundet RAR:s övergripande mål är att samordna medlemmarnas insatser så att individen ska förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Här har vi samlat förbundets styrdokument.