Samordningsförbundet RAR Sörmland

Vi arbetar tillsammans för att fler ska stå på egna ben

Låt oss berätta merKontakta oss

Samordningsförbundet RAR Sörmland

Vi arbetar tillsammans för att fler ska stå på egna ben

Låt oss berätta merKontakta oss

Har ni en idé för samverkan?

Välkommen att kontakta kansliet

Kalender

I kalendariet listas event och viktiga datum att hålla reda på.

Insatser

Arkiv med pågående och avslutade insatser och ESF-projekt.

Statistik offentlig försörjning

Uppdelat per kommun i Sörmland

Dokument

Dokument i form av styrdokument, rapporter och protokoll.

Personalutbildning Hälsoskola

I början av september anordnar samordningsförbundet en personalutbildning i Hälsoskola för anställda hos förbundets…

Läs vidare om nyheten

Uppföljande utredning från Region Sörmland

Inför bildandet av Region Sörmland för tre år sedan gjordes en särskild utvärdering av samverkan i den…

Läs vidare om nyheten

Slutkonferens Likes & Klara, Presentationer

Den 7e juni hölls avslutningskonferens i projekten Klara och Likes, två ESF-finansierade Sörmlandsprojekt som båda ägs…

Läs vidare om nyheten

Presentationer från Informationsdagen Samverkan i Sörmland

Den 20 maj anordnade samordningsförbundet en digital konferens där våra medlemmar fick presentera sig själva och sitt…

Läs vidare om nyheten

Mötestider 2022

Arbetsutskottet

2022-02-25 – kl. 13-15

2022-05-19 – kl. 9-11

2022-06-02 – kl. 8-9 extrainsatt

2022-09-16 – kl. 9-11

2022-10-13 – kl. 9-11

2022-11-25 – kl. 9-11

Styrelsemöten

2022-03-11 – kl. 13-15 extrainsatt

2022-03-18 – kl. 13-16

2022-06-16 – kl. 13-16

2022-10-28 – kl. 13-16

2022-12-08 – kl. 13-16

Medlemsmöten

2022-03-18 – kl. 9:00-10:30

2022-10-06 – kl. 9:00-10:30