Presentation, Bortförda barn och unga

Tack Petra Blom för en väldigt bra föreläsning.

Läs presentationen här