Webbinarium, Tillsammans för rätten att själv få välja sitt liv

Om det konkreta arbetet med att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Vi bjuder in dig till ett seminarium där vi berättar om arbetet med att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland.

Webbinariet är en del av projektet Motverka våld i nära relationer som leds av Samordningsförbundet RAR i Sörmland och medfinansieras av Europeiska unionens socialfond.

Välkommen att ta del av kompetenser och erfarenheter av att motverka våld och ställa frågor till:

  • Länsstyrelsen i Södermanlands län
  • Kompetenscentrum mot våld i nära relationer, Region Sörmland
  • StoppCenter, Eskilstuna kommun
  • Stålforsskolan, Eskilstuna kommun

Genom projektet arbetar vi med kompetenshöjande insatser och vill stärka våra kunskaper kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Tillsammans vill vi skapa ett samhälle fritt från våld.

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar inom vården, socialtjänsten, skolan eller som handläggare på en myndighet. Även du som är engagerad genom det civila samhället är välkommen.

Anmäl dig här

Hedersrelaterat våld och förtryck uppstår inom en del familjer och kulturella miljöer i försök att upprätthålla vissa typer av värderingar, status och anseenden. För att upprätthålla en heder sätts regler upp med syfte att kontrollera familjemedlemmars sexualitet, frihet och rätt att bestämma över sina liv. Enligt regeringens senaste utredning uppskattas över 100 000 människor vara utsatta för hedersrelaterat våld i Sverige. Den 1 juni 2022 blev hedersförtryck en egen brottsrubricering i Sverige.