Lokala samverkansgrupper (LSG)

Samtliga kommuner i länet är, tillsammans med Försäkringskassan, regionen Sörmland och Arbetsförmedlingen organiserade i tre länsvisa, lokala samverkansgrupper. De utgör en viktig samarbetspartner till RAR. Från kommunerna bemannas LSG oftast av socialchefen, chefen för arbetsmarknadsenheten, utbildningschefer från skolförvaltningen, primärvårdschefer, enhetschefer från psykiatrin och samverkansansvariga från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De identifierar aktuella sociala utmaningar på orten och söker lösningar i form av gemensamma insatser som kan finansieras av RAR.

LSG sammanträder 4 gånger per år. Mötena leds av samordningsförbundet.

Samverkansgruppernas uppgift är att:

 • Identifiera grupper som har behov av myndighetsgemensamma insatser
 • uppmärksamma och inventera hinder i rehabiliteringskedjan

Samtliga Lokala Samverkansgrupper, LSG


 1. Malin Lehnberg – Eskilstuna kommun
 2. Mattias Lillieborg – Eskilstuna kommun
 3. Patrik Nilsson – Strängnäs kommun
 4. Marie Norrmén – Primärvård Eskilstuna
 5. Anders Furuhammar – Primärvård Strängnäs
 6. Anneli Nordenbjörk – Psykiatrin Eskilstuna
 7. Kristina Ask – Psykiatrin Strängnäs
 8. Anna-Lena Johnsson – Försäkringskassan
 9. Terese Lindell – Arbetsförmedlingen


 1. Dag Wallströmer – Vingåkers kommun
 2. Sara Alexandersson – Katrineholms kommun
 3. Lena Ludvigsson – Katrineholms kommun
 4. Jimi Caftemo – Flens kommun
 5. Lena Andersson – Primärvård privat
 6. Maria Fundberg – Primärvård region
 7. Tomas Zurkirchen – Psykiatrin
 8. Erika Engdahl Wevel – Försäkringskassan
 9. Nicklas Lantz – Arbetsförmedlingen


 1. Thomas Sättermon – Arbetsförmedlingen
 2. Rosmari Gärdin – Nyköpings kommun
 3. Glenn Andersson – Nyköpings kommun
 4. Katarina Haddon – Oxelösunds kommun
 5. Eva Svensson – Oxelösunds kommun
 6. Cecilia Söderqvist – Trosa kommun
 7. Lisbeth Lampinen – Trosa kommun
 8. Veronica Östlin – Gnesta kommun
 9. Elinor Spong – Primärvård Oxelösund
 10. Ann-Louise Rågefalk – Primärvård Gnesta
 11. Susanne Rehn Svensson – Primärvård Trosa
 12. Marianne Lundqvist – Psykiatrin
 13. Erika Engdahl Wevel – Försäkringskassan