Lokala samverkansgrupper (LSG)

Samtliga kommuner i länet är, tillsammans med Försäkringskassan, regionen Sörmland och Arbetsförmedlingen organiserade i LSG. De utgör en viktig samarbetspartner till RAR. Från kommunerna bemannas LSG oftast av socialchefen, chefen för arbetsmarknadsenheten, utbildningschefer från skolförvaltningen, primärvårdschefer, enhetschefer från psykiatrin och samverkansansvariga från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. LSG:na fungerar som diskussionsforum för gemensamma angelägenheter. De identifierar aktuella sociala utmaningar på orten och söker lösningar i form av gemensamma insatser som finansieras av RAR.

Samverkansgruppernas uppgift är att:

 • ta fram lokala verksamhetsplaner;
 • uppmärksamma nya grupper som riskerar ohälsa;
 • uppmärksamma och inventera hinder i rehabiliteringskedjan;
 • genomföra gemensamma utbildningsinsatser och erfarenhetsspridning;
 • följa upp och redovisa resultat av samverkansprojekt och gemensamma insatser.

De lokala samverkansgruppernas verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser presenteras under ”Insats – Aktivitetspeng”

Samtliga Lokala Samverkansgrupper, LSG


 1. Malin Lehnberg – Eskilstuna kommun
 2. Mattias Lillieborg – Eskilstuna kommun
 3. Patrik Nilsson – Strängnäs kommun
 4. Marie Norrmén – Primärvård Eskilstuna
 5. Anders Furuhammar – Primärvård Strängnäs
 6. Anneli Nordenbjörk – Psykiatrin Eskilstuna
 7. Kristina Ask – Psykiatrin Strängnäs
 8. Anna-Lena Johnsson – Försäkringskassan
 9. Terese Lindell – Arbetsförmedlingen
 10. Vedad Begovic – RAR

 1. Dag Wallströmer – Vingåkers kommun
 2. Sara Alexandersson – Katrineholms kommun
 3. Lena Ludvigsson – Katrineholms kommun
 4. Jimi Caftemo – Flens kommun
 5. Lena Andersson – Primärvård privat
 6. Maria Fundberg – Primärvård region
 7. Tomas Zurkirchen – Psykiatrin
 8. Erika Engdahl Wevel – Försäkringskassan
 9. Nicklas Lantz – Arbetsförmedlingen
 10. Vedad Begovic – RAR

 1. Thomas Sättermon – Arbetsförmedlingen
 2. Rosmari Gärdin – Nyköpings kommun
 3. Glenn Andersson – Nyköpings kommun
 4. Katarina Haddon – Oxelösunds kommun
 5. Eva Svensson – Oxelösunds kommun
 6. Cecilia Söderqvist – Trosa kommun
 7. Lisbeth Lampinen – Trosa kommun
 8. Veronica Östlin – Gnesta kommun
 9. Michael Craftman – Primärvård Nyköping
 10. Elinor Spong – Primärvård Oxelösund
 11. Ann-Louise Rågefalk – Primärvård Gnesta
 12. Susanne Rehn Svensson – Primärvård Trosa
 13. Marianne Lundqvist – Psykiatrin
 14. Erika Engdahl Wevel – Försäkringskassan
 15. Vedad Begovic – RAR