Lokala samverkansgrupper (LSG)

Samtliga kommuner i länet är, tillsammans med Försäkringskassan, Region Sörmland och Arbetsförmedlingen organiserade i tre länsvisa, lokala samverkansgrupper. De utgör en viktig samarbetspartner till RAR. Från kommunerna bemannas LSG oftast av socialchefen, chefen för arbetsmarknadsenheten, utbildningschefer från skolförvaltningen, primärvårdschefer, enhetschefer från psykiatrin och samverkansansvariga från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De identifierar aktuella sociala utmaningar på orten och söker lösningar i form av gemensamma insatser som kan finansieras av RAR.

LSG sammanträder 4 gånger per år. Mötena leds av samordningsförbundet.

Samverkansgruppernas uppgift är att:

 • Identifiera grupper som har behov av myndighetsgemensamma insatser
 • uppmärksamma och inventera hinder i rehabiliteringskedjan

Samtliga Lokala Samverkansgrupper, LSG


 1. Malin Skoglund – Eskilstuna kommun
 2. Sara Morgan – Eskilstuna kommun
 3. Linda Qvarnström – Strängnäs kommun
 4. Mats Henningsson – Division Primärvård
 5. Linda Malinen – Division Primärvård
 6. Mari Kampf Westerberg – Division Psykiatri
 7. Anna-Lena Johnsson – Försäkringskassan
 8. Sam Farsani – Arbetsförmedlingen

 1. Dag Wallströmer – Vingåkers kommun
 2. Johan Lindeberg – Katrineholms kommun
 3. vakant – Katrineholms kommun
 4. Karin Lindgren – Flens kommun
 5. Mats Henningsson – Division Primärvård
 6. Linda Malinen – Division Primärvård
 7. Mari Kampf Westerberg – Division Psykiatri
 8. Erika Engdahl Wevel – Försäkringskassan
 9. Sam Farsani – Arbetsförmedlingen

 1. Sam Farsani – Arbetsförmedlingen
 2. Pia Alm Böö – Nyköpings kommun
 3. Gabriel Billing – Nyköpings kommun
 4. Katarina Haddon – Oxelösunds kommun
 5. Eva Svensson – Oxelösunds kommun
 6. Cecilia Söderqvist – Trosa kommun
 7. Hanna-Leena Sandberg – Gnesta kommun
 8. Mats Henningsson – Division Primärvård
 9. Linda Malinen – Division Primärvård
 10. Mari Kampf Westerberg – Division Psykiatri
 11. Erika Engdahl Wevel – Försäkringskassan