Lokala samverkansgrupper (LSG)

Samtliga kommuner i länet är, tillsammans med Försäkringskassan, regionen Sörmland och Arbetsförmedlingen organiserade i LSG. De utgör en viktig samarbetspartner till RAR och fungerar ofta som styrgrupp till RAR-finansierade insatser. Från kommunerna bemannas LSG oftast av socialchefen, chefen för arbetsmarknadsenheten, utbildningschefer från skolförvaltningen, primärvårdschefer, enhetschefer från psykiatrin och samverkansansvariga från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. LSG:na fungerar som diskussionsforum för gemensamma angelägenheter. De identifierar aktuella sociala utmaningar på orten och söker lösningar i form av gemensamma insatser som finansieras av RAR.

Ordförandeskapet i LSG är rullande per kalenderår. Sedan 2016 har varje LSG en processledare som finansieras av RAR. Processledarna hjälper LSG med att kalla till mötena och sköta administrationen men också med omvärldsbevakning och utvecklingsstöd.

RAR finansierar en insats som tillsätter tre processledare under 2020. Dessa återfinns under fliken Kansli.

Samverkansgruppernas uppgift är att:

 • ta fram lokala verksamhetsplaner;
 • uppmärksamma nya grupper som riskerar ohälsa;
 • uppmärksamma och inventera hinder i rehabiliteringskedjan;
 • genomföra gemensamma utbildningsinsatser och erfarenhetsspridning;
 • följa upp och redovisa resultat av samverkansprojekt och gemensamma insatser.

De lokala samverkansgruppernas verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser presenteras under “Insats – Aktivitetspeng”

Samtliga Lokala Samverkansgrupper, LSG

 • Rosmari Gärdin, Nyköping kommun – ordförande
 • Erika Engdahl Wevel, Försäkringskassan
 • Glenn Andersson, Nyköping kommun
 • Mats Karlsson, Arbetsförmedlingen
 • Maud Buskas, Psykiatrin
 • Michael Craftman, Primärvården Nyköping
 • Vedad Begovic, Processledare LSG

 • Erika Engdahl Wevel, Försäkringskassan – ordförande
 • Katarina Haddon, Oxelösunds kommun
 • Lotta Påhlman Lind, Primärvården Oxelösund
 • Mats Karlsson, Arbetsförmedlingen
 • Maud Buskas, Psykiatrin
 • Vedad Begovic Processledare LSG

 • Rosmari Gärdin, Nyköping kommun – ordförande
 • Erika Engdahl Wevel, Försäkringskassan
 • Glenn Andersson, Nyköping kommun
 • Katarina Haddon, Oxelösunds kommun
 • Lotta Påhlman Lind, Primärvården Oxelösund
 • Mats Karlsson, Arbetsförmedlingen
 • Maud Buskas, Psykiatrin
 • Michael Craftman, Primärvården Nyköping
 • Vedad Begovic Processledare LSG

 • Ann-Louise Rågefalk, Primärvården Gnesta – ordförande
 • Anna-Lena Johnsson, Försäkringskassan
 • Graham Owen, Trosa kommun
 • Katarina Norman, Trosa kommun
 • Mats Karlsson, Arbetsförmedlingen
 • Maud Buskas, Psykiatrin
 • Susanne Rehn-Svensson, Primärvården Trosa
 • Vedad Begovic Processledare LSG