Lokala samverkansgrupper (LSG)

Samtliga kommuner i länet är, tillsammans med Försäkringskassan, Region Sörmland och Arbetsförmedlingen organiserade i tre länsvisa, lokala samverkansgrupper. De utgör en viktig samarbetspartner till RAR. Från kommunerna bemannas LSG oftast av socialchefen, chefen för arbetsmarknadsenheten, utbildningschefer från skolförvaltningen, primärvårdschefer, enhetschefer från psykiatrin och samverkansansvariga från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De identifierar aktuella sociala utmaningar på orten och söker lösningar i form av gemensamma insatser som kan finansieras av RAR.

LSG sammanträder 4 gånger per år. Mötena leds av samordningsförbundet.

Samverkansgruppernas uppgift är att:

 • Identifiera grupper som har behov av myndighetsgemensamma insatser
 • uppmärksamma och inventera hinder i rehabiliteringskedjan

Samtliga Lokala Samverkansgrupper, LSG


 1. Malin Skoglund – Eskilstuna kommun
 2. Sara Morgan – Eskilstuna kommun
 3. Anette Palmgren – Strängnäs kommun
 4. Lena Åkerstedt – Primärvård Eskilstuna
 5. Bodil Persson – Primärvård Strängnäs
 6. Carin Dahlqvist Claesson – Division Psykiatri
 7. Anna-Lena Johnsson – Försäkringskassan
 8. Sam Farsani – Arbetsförmedlingen

 1. Dag Wallströmer – Vingåkers kommun
 2. Sara Alexandersson – Katrineholms kommun
 3. vakant – Katrineholms kommun
 4. Karin Lindgren – Flens kommun
 5. Lena Andersson – Primärvård Flen
 6. Maria Fundberg – Primärvård Katrineholm
 7. Karin Dahlqvist Claesson – Division Psykiatri
 8. Erika Engdahl Wevel – Försäkringskassan
 9. Sam Farsani – Arbetsförmedlingen

 1. Sam Farsani – Arbetsförmedlingen
 2. Pia Alm Böö – Nyköpings kommun
 3. Victor Eriksson Gonzales – Nyköpings kommun
 4. Katarina Haddon – Oxelösunds kommun
 5. Eva Svensson – Oxelösunds kommun
 6. Cecilia Söderqvist – Trosa kommun
 7. Lisbeth Lampinen – Trosa kommun
 8. Hanna-Leena Sandberg – Gnesta kommun
 9. Johanna Carlsten – Primärvård Oxelösund
 10. Ann-Louise Rågefalk – Primärvård Gnesta
 11. Susanne Rehn Svensson – Primärvård Trosa
 12. Karin Marminge – Primärvård Nyköping
 13. Karin Dahlqvist Claesson – Division Psykiatri
 14. Erika Engdahl Wevel – Försäkringskassan