Lokala samverkansgrupper (LSG)

Samtliga kommuner i länet är, tillsammans med Försäkringskassan, regionen Sörmland och Arbetsförmedlingen organiserade i LSG. De utgör en viktig samarbetspartner till RAR och fungerar ofta som styrgrupp till RAR-finansierade insatser. Från kommunerna bemannas LSG oftast av socialchefen, chefen för arbetsmarknadsenheten, utbildningschefer från skolförvaltningen, primärvårdschefer, enhetschefer från psykiatrin och samverkansansvariga från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. LSG:na fungerar som diskussionsforum för gemensamma angelägenheter. De identifierar aktuella sociala utmaningar på orten och söker lösningar i form av gemensamma insatser som finansieras av RAR.

Ordförandeskapet i LSG är rullande per kalenderår. Sedan 2016 har varje LSG en processledare som finansieras av RAR. Processledarna hjälper LSG med att kalla till mötena och sköta administrationen men också med omvärldsbevakning och utvecklingsstöd.

RAR finansierar en insats som tillsätter tre processledare under 2020. Dessa återfinns under fliken Kansli.

Samverkansgruppernas uppgift är att:

 • ta fram lokala verksamhetsplaner;
 • uppmärksamma nya grupper som riskerar ohälsa;
 • uppmärksamma och inventera hinder i rehabiliteringskedjan;
 • genomföra gemensamma utbildningsinsatser och erfarenhetsspridning;
 • följa upp och redovisa resultat av samverkansprojekt och gemensamma insatser.

De lokala samverkansgruppernas verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser presenteras under “Insats – Aktivitetspeng”

Samtliga Lokala Samverkansgrupper, LSG


 1. Malin Lehnberg (ordförande för 2021) – Eskilstuna kommun
 2. Mattias Lillieborg – Eskilstuna kommun
 3. Patrik Nilsson – Strängnäs kommun
 4. Marie Norrmén – Primärvård Eskilstuna
 5. Anders Furuhammar – Primärvård Strängnäs
 6. Anneli Nordenbjörk – Psykiatrin Eskilstuna
 7. Kristina Ask – Psykiatrin Strängnäs
 8. Anna-Lena Johnsson – Försäkringskassan
 9. Terese Lindell – Arbetsförmedlingen
 10. Vedad Begovic – RAR


 1. Dag Wallströmer (ordförande för 2021) – Vingåkers kommun
 2. Sara Alexandersson – Katrineholms kommun
 3. Lena Ludvigsson – Katrineholms kommun
 4. Jimi Caftemo – Flens kommun
 5. Lena Andersson – Primärvård privat
 6. Maria Fundberg – Primärvård region
 7. Tomas Zurkirchen – Psykiatrin
 8. Erika Engdahl Wevel – Försäkringskassan
 9. Nicklas Lantz – Arbetsförmedlingen
 10. Vedad Begovic – RAR


 1. Thomas Sättermon (ordförande för 2021) – Arbetsförmedlingen
 2. Rosmari Gärdin – Nyköpings kommun
 3. Glenn Andersson – Nyköpings kommun
 4. Katarina Haddon – Oxelösunds kommun
 5. Eva Svensson – Oxelösunds kommun
 6. Cecilia Söderqvist – Trosa kommun
 7. Lisbeth Lampinen – Trosa kommun
 8. Veronica Östlin – Gnesta kommun
 9. Michael Craftman – Primärvård Nyköping
 10. Elinor Spong – Primärvård Oxelösund
 11. Ann-Louise Rågefalk – Primärvård Gnesta
 12. Susanne Rehn Svensson – Primärvård Trosa
 13. Marianne Lundqvist – Psykiatrin
 14. Erika Engdahl Wevel – Försäkringskassan
 15. Vedad Begovic – RAR