Utbildningar i Inkluderingslyftet

Professionslyft för ökad inkludering på arbetsmarknaden, med utgångspunkt i BIP och annan forskning

Till hösten erbjuder RAR utbildningar om BIP inom ramen för ESF-projektet Inkluderingslyftet. De riktas till personal inom förbundets medlemsorganisationer (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och länets alla kommuner), både på handläggar- och chefsnivå. Syftet är att utveckla den professionella gemenskapen, samverkan och därmed öka inkluderingen på arbetsmarknaden för vår målgrupp.

Innehållet i utbildningarna utgår ifrån det danska forskningsprojektet BIP och handlar om hur lärdomar från det kan implementeras, men också om följeforskning och forskning från andra, närliggande kunskapsområden. Utbildningen består av en digital introduktionsdel med fokus på BIP-forskningen och sedan av två fysiska heldagar med fördjupning inom två teman, dessa är tillit och tilltro samt jobbfokus och parallella insatser.

Alla delar av utbildningen är kostnadsfria och upplägget går att anpassa efter önskemål. I informationsbrevet nedanför finns mer ingående information om projektet och utbildningens delar.

Kurskalender hösten 2024

Introduktion: BIP-studiens utformning och resultat

  • 18 sept, kl 9-12
  • 2 okt, kl 9-12

Fördjupning del 1: tilltro/tillit

  • 16 okt, kl 9-16
  • 13 nov, kl 9-16

Fördjupning del 2: Parallella insatser och jobbfokus

  • 6 nov, kl 9-16
  • 4 dec, kl 9-16

Boka in datumen redan nu om intresse finns. Anmälningslänkar skickas ut i anslutning till respektive tillfälle. Hjälp oss gärna att sprida informationen genom att vidarebefordra mailet i era nätverk och tveka inte att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Informationsbrev