Inkluderingslyftet

Utbildning i lärdomarna från forskning för att främja arbetsmarknadsinkludering. Medfinansieras av Europeiska unionens socialfond (ESF).

Medfinansieras av Europeiska unionen

StatusPågåendeÅr2023 - 2026PlatsHela SörmlandTypESF-projekt


Inkluderingslyftet genomförs i samverkan med Samordningsförbundet i centrala Östergötland som äger projektet. Det startade i augusti 2023 och kommer att pågå tillochmed juli 2026. Projektet ligger inom programområde A1 vilket innebär att målgruppen är anställda personer. Aktiviteter i projektet kommer att vara utbildningsinsatser riktade mot personal och chefer inom arbetsmarknadsområdet. Utbildningsinsatserna kommer utgå ifrån det danska forskningsprojektet BIP[1] och hur lärdomar från det kan implementeras, men också följeforskning och närliggande kunskapsområden som främjar arbetsmarknadsinkludering. Exempelvis hur arbetsgivarperspektivet kan få ett större fokus i våra insatser och hur reflexiv praxis kan användas för att skapa lärande organisationer och ett professionellt förhållningssätt.

[1] BIP står för Beskæftigelses Indikator Projekt (på svenska: jobb/sysselsättningsindikator-projekt) och är namnet på ett forskningsprojekt som drevs av Vaeksthusets Forskningscenter i Köpenhamn mellan 2011 – 2016. Inom projektet undersöktes vad som avgör om en arbetslös person kommer i jobb och resultaten har blivit mycket uppmärksammade inom branschen.


Kontaktpersoner

Helena Rennemark
helena@rarsormland.se
070 143 18 36