Digitalt seminarium: “Nu går jag min väg”

Välkommen till ett digitalt seminarium den 8 mars där Jenny Freed kommer berätta om sina erfarenheter av att leva i en relation som speglats av våld och betydelsen av att våga ställa de jobbiga frågorna som professionell.

Jenny Freed är folkhälsovetare och polis och jobbar sen flera år med våld i nära relation. Hon har själv levt i en relation där hon blivit utsatt för misshandel och sexuellt våld. I detta webbinarium berättar hon om sina egna erfarenheter, men också vad hon hade önskat att någon frågat henne om under denna tid.

Seminariet är en del av projektet Motverka våld i nära relationer som medfinansieras av Europeiska unionen via Europeiska Socialfonden (esf.se).

Projektet genomförs i samarbete med Samordningsförbunden Degerfors Karlskoga och Centrala Östergötland.

Anmäl dig till seminariet här