Presentationer från 22 mars, ”Det handlar inte om heder”

Vi på förbundet vill tacka Petra Blom och Beian Wilén för väldigt bra föreläsningar. Presentationerna som visades hittar ni nedanför.

Webbinariet är en del av projektet Motverka våld i nära relationer som medfinansieras av Europeiska unionens socialfond.

 

Läs presentation 1 – Petra Blom

Läs presentation 2 – Beian Wilén