Föreläsning, Öka upptäkten av våld

Välkommen till en föreläsning 15 december där olika myndigheter berättar om sitt arbete med regeringsuppdraget Ökad upptäckt av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och om sina erfarenheter av att ställa frågor om våld på rutin.

Vi kommer även att höra:

  • vilka psykologiska faktorer som påverkar oss när vi ställer rutinmässiga frågor om våld?
  • vad krävs det för organisatoriska förändringar för att åstadkomma en framgångsrik förändringsledning?

Föreläsningen är en del av projektet Motverka våld i nära relationer som medfinansieras av Europeiska Unionen.

Läs mer och anmäl er här