Presentation från 8 mars, ”Nu går jag min egen väg”

Vi på samordningsförbundet vill ge ett stort tack till Jenny Freed för en fantastisk föreläsning tidigare idag. Vi vill även tacka den otroliga mängden åhörare, över 500, som tog sig tid att lyssna och skriva i chatten.

Föreläsningen är en del av projektet Motverka våld i nära relationer som medfinansieras av Europeiska unionens socialfond.

 

Här hittar ni presentationen som visades