Presentation, Våga fråga om våld

Vi på samordningsförbundet vill tacka Charlotte Axelsson för en bra föreläsning om detta viktiga ämne.

Föreläsningen var en del av utbildningsprojektet Att motverka våld i nära relationer, medfinansierat av Europeiska Socialfonden.

Klicka här för att se presentationen