Nyhet

Föreläsning, Med migranternas röst

Samordningsförbundet tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanlands län och Region Sörmland arrangerar den 30 augusti en föreläsning om studien "Med migranters röst - hur blir man en sörmlänning?".…

Läs vidare

Offentlig försörjning 2022

Nu finns statistik för den offentliga försörjningen på kommun- och regionsnivå uppdaterad för 2022. Statistik offentlig försörjning

Läs vidare

Ny styrelse

Den första april tillträder en ny styrelse till för perioden 2023-04-01 till 2027-03-31. I nuvarande styrelse har fem nya ledamöter tillträtt och sju valdes om. På det konstituerande styrelsemötet…

Läs vidare

Slutkonferens, React-EU Ung comeback

Den 20 april kommer slutkonferensen för projektet React-EU Ung comeback att hållas digitalt mellan 13:00 - 16:00. Anmälan skickas till nils@rarsormland.se

Läs vidare

Seminarium om Tillgänglighet – Presentation

Vi vill tacka våra utmärkta föreläsare Fredrik Lindgren från Samordningsförbundet Östra Östergötland och Agneta Lindqvist från Funktionsrätt Östergötland. Tack även alla som tog sig tid att deltaga.…

Läs vidare

Insatsdagarna 2022, presentationer

Nedan hittar ni alla presentationer från Insatsdagarna 2022. Presentation 1 - RAR Presentation 2 - SIKTA Presentation 3 - Slussen Presentation 4 - Trappan mot arbete Presentation 5 - Steg för steg…

Läs vidare

Långa sjukfall, presentationsmaterial

Spridningsseminariet för insatsen Långa sjukfall hölls idag med nära 100 digitala åhörare. Vi på Samordningsförbundet vill tacka för en bra presentation och ett bra arbete i projektet. Tack även alla…

Läs vidare

RAR & ESF, Nyhetsbrev 4

Det fjärde nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt. I detta utskick berättas det om vårt pågående ESF projekt React-EU Ung…

Läs vidare

UVAS Sörmland, ny ESF-ansökan

På uppdrag av och i samarbete med sju av länets nio kommuner har samordningsförbundet har skrivit en projektansökan till första utlysningen i Socialfondsprogrammet ESF+. Ansökan bygger på de…

Läs vidare

RAR & ESF, Nyhetsbrev 3

Det tredje nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt. I detta utskick redogörs kortfattat för slutresultaten i två av våra…

Läs vidare

Uppföljande utredning från Region Sörmland

Inför bildandet av Region Sörmland för tre år sedan gjordes en särskild utvärdering av samverkan i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom Sörmland. Resultatet var ett ställningstagande om…

Läs vidare

Slutkonferens Likes & Klara, Presentationer

Den 7e juni hölls avslutningskonferens i projekten Klara och Likes, två ESF-finansierade Sörmlandsprojekt som båda ägs av Samordningsförbundet RAR. Likes mål var att sänka arbetslösheten i länet och…

Läs vidare

Presentationer från Informationsdagen Samverkan i Sörmland

Den 20 maj anordnade samordningsförbundet en digital konferens där våra medlemmar fick presentera sig själva och sitt arbete med den gemensamma målgruppen. Vi vill tacka alla fantastiska…

Läs vidare

Personalutbildning om BIP

Vi erbjuder nu kostnadsfria utbildningar till våra medlemmar om BIP-projektets resultat och hur de kan användas. Den eller de organisationer som önskar utbildning står för bokning och kostnad av…

Läs vidare

RAR & ESF, Nyhetsbrev 2

NyhetDet andra nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt. Klicka här för att läsa

Läs vidare

Spridningsseminarium Steget före

Den 21 april anordnade Samordningsförbundet RAR tillsammans med Region Sörmland ett spridningsseminarium om RAR-finansierade insatsen Steget före. Steget före riktar sig till personer med…

Läs vidare

Samverkan i Sörmland – Informationsdag

Den 20 maj håller samordningsförbundet i en digital informationsdag med de olika myndigheternas arbete kring personer utanför arbetsmarknaden. Klicka här för att läsa inbjudan

Läs vidare

Integrationsdagen avklarad

Ett stort tack till Karin och Bi, samt alla som deltog under integrationsdagen den 3:e mars.   Nedan kan ni hitta respektive presentationer: Presentation - Karin Sheikhi Presentation - Bi…

Läs vidare

Nyhetsbrev om Samordningsförbundets ESF-arbete

NyhetDet första av en ny serie nyhetsbrev finns nu tillgängligt som innehåller information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF). Klicka här för att läsa

Läs vidare

Webbinarium med Ingvar Nilsson

Den 20 oktober anordnade RAR Sörmland ett webbinarium med nationalekonomen Ingvar Nilsson, medförfattare till boken ”Utanförskapets pris”, finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som en del av…

Läs vidare

Insatsveckan sammanställd

Den 11-15 oktober anordnade RAR Sörmland en insatsvecka där alla pågående insatser fick presentera sig själva. Nu finns alla inspelningar och bildspel från denna vecka tillgängligt på sin egen sida…

Läs vidare

Projektrapport SIKTA

Den 23 september presenterade SWECO sin utvärdering av insatsen SIKTA som gjorts efter beställning från RAR Sörmland. Klicka här för att läsa rapporten

Läs vidare

Genomfört webbinarium med Åsa Kadowaki

Den 20 september arrangerade RAR Sörmland ett webbinarium för sina medlemmar med psykiatriker Åsa Kadowaki. Med budskapet att ”allt som är viktigt känns, och det känns inte bara bra” vill hon…

Läs vidare

Ansökan React-EU Ung Comeback

React EU är en del av det återhämtningsstöd EU avsatt pga pandemin. Europeiska Socialfonden utlyser stora belopp nationellt och RAR har just skickat in en ansökan om ca 25 miljoner kronor för att…

Läs vidare

Sammanfattning av kommunturné

Samordningsförbundet RAR har beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att genomföra två förstudier under 2021. Förstudierna syftar till att skapa bättre behovsunderlag inför kommande…

Läs vidare