Seminarium om Tillgänglighet – Presentation

Vi vill tacka våra utmärkta föreläsare Fredrik Lindgren från Samordningsförbundet Östra Östergötland och Agneta Lindqvist från Funktionsrätt Östergötland.

Tack även alla som tog sig tid att deltaga.

Klicka här för att läsa presentationen