Ny styrelse

Den första april tillträder en ny styrelse till för perioden 2023-04-01 till 2027-03-31.

I nuvarande styrelse har fem nya ledamöter tillträtt och sju valdes om.

På det konstituerande styrelsemötet den 5 april valdes ny ordförande och nytt arbetsutskott.

Till ordförande valdes Helena Koch.

Klicka här för att läsa den uppdaterade sidan