Spridningsseminarium Steget före

Den 21 april anordnade Samordningsförbundet RAR tillsammans med Region Sörmland ett spridningsseminarium om RAR-finansierade insatsen Steget före.

Steget före riktar sig till personer med högfungerande autism som står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatsen har arbetat utifrån en KBT-gruppbaserad kurs ALMA (The Autism Quality of Life CBT Method for Adults) som ger kunskap om diagnos, samhällsinsatser, social färdighetsträning och psykisk hälsa. Spridningsseminariet har uppmärksammats av många som i sin yrkesroll möter målgruppen och intresset för att implementera ALMA-metoden är stort. Samordningsförbundet arbetar aktivt med att förankra insatsens goda resultat hos alla berörda parter.

Nedan kan ni hitta presentationen från spridningsseminariet samt information om ALMA-metoden: