RAR & ESF, Nyhetsbrev 3

Det tredje nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt.

I detta utskick redogörs kortfattat för slutresultaten i två av våra avslutade projekt, hur det går för det aktiva projektet, och för vad som är på gång framåt.

Klicka här för att läsa