Föredrag, Ungas etablering i Samhället

Samordningsförbundet ordnar den 31 augusti ett digitalt föredrag med Ingvar Nilsson om vikten av samverkan och tidiga, långsiktiga insatser i syfte att motverka ungas utanförskap.

Läs inbjudan här