Uppföljande utredning från Region Sörmland

Inför bildandet av Region Sörmland för tre år sedan gjordes en särskild utvärdering av samverkan i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom Sörmland. Resultatet var ett ställningstagande om fortsatt medlemskap i Samordningsförbundet RAR.

Nu har en uppföljning slutförts av det beslutet och dess effekt på Region Sörmlands kärnverksamheter och mål.

Klicka här för att läsa fullständiga rapporten