RAR och ESF, nyhetsbrev 2

Det andra nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt.

Klicka här för att läsa