Kunskapsforum om vad som hjälper

Samordningsförbundet RAR i Sörmland tillsammans med Arbetsförmedlingen och
Region Sörmland bjuder in dig som är beslutsfattare och tjänsteman till tre seminarium i vinter.

  • Vilka insatser krävs för att bryta långtidsarbetslösheten?
  • Motivera människor att börja studera?
  • Minska bidragsberoendet?
  • Skapa möjligheter till egen försörjning?

För att svara på dessa frågor tar vi hjälp av akademin. Vi kommer också att lyfta konkreta exempel
på utfall från olika projekt i Sörmland. Gemensamt diskuterar vi förändringar som leder till att
medborgarna gör positiva förflyttningar.

Läs hela inbjudan här