Insatsdagarna 2022, presentationer

Nedan hittar ni alla presentationer från Insatsdagarna 2022.

Presentation 1 – RAR

Presentation 2 – SIKTA

Presentation 3 – Slussen

Presentation 4 – Trappan mot arbete

Presentation 5 – Steg för steg

Presentation 6 – Till anställning i byggbranschen på 12 veckor

Presentation 7 – React-EU Ung comeback

Presentation 8 – NUVAS

Presentation 9 – Unga på väg

Presentation 10 – Steget före