Tre nya ESF-projekt startar hösten 2023

Samordningsförbundet har beviljats medel till tre ESF-projekt. Det betyder att 35 miljoner kronor kommer Sörmland till godo. Projekten stöttar sörmlänningar till att bryta utanförskap och få ett självständigt liv.

Ett projekt kommer att ha ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS) som målgrupp. Ett annat projekt vänder sig till personer som är utsatta för våld i nära relation. Det tredje projektet riktar sig till arbetsgivare med syftet att underlätta arbetsmarknadsinkludering för långtidsarbetslösa.

Projekten startar augusti/september och kommer att pågå i tre år. Projektet med UVAS som målgrupp förväntas nå 335 ungdomar i Sörmland. Projektet som ska motverka våld i nära relationer kommer att nå minst 500 yrkespersoner som möter våldsutsatta. Det tredje projektet med arbetsgivare som målgrupp ska nå 300 arbetsgivare och personer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor.