RAR & ESF, Nyhetsbrev 4

Det fjärde nyhetsbrevet med information om Samordningsförbundets arbete med Europeiska Socialfonden (ESF) finns nu tillgängligt.

I detta utskick berättas det om vårt pågående ESF projekt React-EU Ung comeback, det nyligen ansökta projektet UVAS Sörmland, samt ett planerat projekt kring långtidssjukskrivna.

Klicka här för att läsa