Presentationer från Informationsdagen Samverkan i Sörmland

Den 20 maj anordnade samordningsförbundet en digital konferens där våra medlemmar fick presentera sig själva och sitt arbete med den gemensamma målgruppen.

Vi vill tacka alla fantastiska presentatörer och alla åhörare som valde att deltaga och engagera sig med frågor och diskussioner.

Presentationerna från dagen hittar ni nedan:

Presentation 1 – Arbetsförmedlingen

Presentation 2 – Försäkringskassan

Presentation 3 – Enheten för försäkringsmedicin

Presentation 4 – Psykiatrin

Presentation 5 – Primärvården

Presentation 6 – Eskilstuna kommun

Presentation 7 – Strängnäs kommun