Offentlig försörjning 2022

Nu finns statistik för den offentliga försörjningen på kommun- och regionsnivå uppdaterad för 2022.

Statistik offentlig försörjning