Likes är ett initiativ för att bemöta två centrala samhällsutmaningar: arbetslöshet och personalbrist inom barn och äldreomsorg. Tillvägagångssättet är att skapa enklare utbildningar som leder till enklare arbeten inom ovan nämnda branscher.

ESF-projekt

StatusGenomfördÅr2020 - 2022PlatsEskilstuna, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, VingåkerTypESF-projekt


Om insatsen

Likes består av fyra delprojekt:

  • Nyköpings kommun  
  • Strängnäs kommun 
  • Katrineholms och Vingåkers kommun 
  • Eskilstunas kommun

Projektet är ett initiativ för att bemöta två centrala samhällsutmaningar: arbetslöshet och personalbrist inom barn och äldreomsorg. Tillvägagångssättet är att skapa utbildningar som leder till assisterande servicejobb inom välfärdssektorn. Genom samverkan mellan arbetsgivare i behov av kompetent servicepersonal och medverkande kommuners vuxenutbildningsarrangörer, ämnar projektet bidra till sänkta trösklar in på arbetsmarknaden som ger personer som idag står utanför möjlighet att etablera sig. Samtidigt ska status, kvalitet och arbetsmiljö förbättras inom verksamheterna genom att befintlig personal får tid och energi frigjord till kvalificerad vård och barnomsorg. Projektet utvärderas externt av Forskning och Utveckling i Sörmland (FoUiS). 


Kontaktperson

Helena Rennemark 

helena@rarsormland.se 

072-141 51 29