Projekt Likes startade den 1 januari 2020 och pågår tom 30 juni 2022har en budget på 50,5 miljoner kr varav 23,7 miljoner är stöd från Europeiska socialfonden. Centralt ägs projektet av Samordningsförbundet RAR.

ESF-projekt

ESF-projekt

Om projektet

Likes består av fyra delprojekt:

  • Nyköpings kommun  
  • Strängnäs kommun 
  • Katrineholms och Vingåkers kommun 
  • Eskilstunas kommun 

 

Projektet är ett initiativ för att bemöta två centrala samhällsutmaningar: arbetslöshet och personalbrist inom barn och äldreomsorg. Tillvägagångssättet är att skapa enklare utbildningar som leder till enklare arbeten inom ovan nämnda branscher. Genom samverkan mellan arbetsgivare i behov av kompetent servicepersonal och medverkande kommuners vuxenutbildningsarrangörer, ämnar projektet bidra till sänkta trösklar in på arbetsmarknaden som ger personer som idag står utanför möjlighet att etablera sig. Samtidigt ska status, kvalitet och arbetsmiljö förbättras inom vård och barnomsorgsverksamheter genom att befintlig personal får tid och energi frigjord till kvalificerad vård och barnomsorgDet innebär bättre service till välfärdens användare, dvs våra barn och våra äldre. Projektet utvärderas externt av Forskning och Utveckling i Sörmland (FoUiS). 

Helena Rennemark

Kontaktperson för projektet

Helena Rennemark 

helena@rarsormland.se 

Tel: 072-141 51 29