Klara

Projekt Klara riktar sig till långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor och sker i samverkan med Arbetsförmedlingen och kommunerna Oxelösund, Flen, Katrineholm, Vingåker och Eskilstuna.Projektet startar den 1 september 2019 och pågår till 30 juni 2022.Projektet har en budget på ca 45 miljoner kr varav 21,5 miljoner kr är från ESF.

ESF-projekt

StatusGenomfördÅr2019 - 2022PlatsEskilstuna, Flen, Katrineholm, Oxelösund, VingåkerTypESF-projekt


Om projektet

Projekt Klara riktar sig till långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor och sker i samverkan med Arbetsförmedlingen och följande kommuner:

  • Eskilstuna
  • Flen
  • Katrineholm
  • Oxelösund
  • Vingåker

Projektet startade den 1 september 2019 och pågår till 30 juni 2022. Projektet ägs av Samordningsförbundet RAR och har en budget på ca 45 miljoner kr varav 21,5 miljoner kr är från ESF. Projekt Klara har sin utgångspunkt i behovet av att ta fram och implementera en väl fungerande modell för inkludering och delaktighet av kvinnor med utländsk bakgrund vars kompetens och färdigheter inte har tagits tillvara. Det är i första hand kvinnornas väg mot studier, arbete och egen försörjning som projektet vill underlätta. Målet är att minska utanförskap och segregation för de deltagande kvinnorna i första hand, men även indirekt för andra personer i hennes omgivning samt samhället i stort.


Kontaktperson