React-EU Ung comeback

Stöd till ungdomar som till följd av pandemin givits sämre förutsättningar att klara sina gymnasiestudier.

Detta projekt finansieras av Europeiska socialfonden som en del av Europeiska unionens hantering av covid-19-pandemin.

ESF-projekt

StatusGenomfördÅr2022 - 2023PlatsHela SörmlandTypESF-projekt


Om Insatsen

Europeiska Socialfonden har beviljat 23,5 miljoner kronor till RAR för projekt React EU ung comeback. Projektets syfte är att lindra pandemins effekter i form av arbetslöshet och utanförskap. Målgruppen är ungdomar som till följd av pandemin givits sämre förutsättningar att klara sina gymnasiestudier. React EU är en del av det återhämtningsstöd EU avsatt pga pandemin, därför medfinansieras projektet till 100% av socialfonden. Sörmlands läns samtliga kommuner står bakom initiativet som går ut på att hjälpa målgruppen in på arbetsmarknaden genom att varva praktik och andra arbetsmarknadsinriktade insatser med studier i de ämnen som saknas. Samordningsförbundet är huvudprojektägare och kommunerna är delprojektägare och organiserade i åtta delprojekt.

Projektet startade den 1 januari 2022 och pågick till 30 april 2023.


Kontaktperson

Lena Hallberg, Projektledare
lena@rarsormland.se
070-524 26 22