Långa sjukfall

Med start 4 maj 2020 och två år framåt genomför Försäkringskassan och Region Sörmland en gemensam riktad samverkansinsats med fokus på långa sjukfall, d v s sjukfall som är ett år eller längre.


StatusGenomfördÅr2020 - 2022PlatsHela SörmlandTypRAR-insats


Om insatsen

Med start 4 maj 2020 och två år framåt genomför Försäkringskassan och Region Sörmland en gemensam riktad samverkansinsats med fokus på långa sjukfall, d v s sjukfall som är ett år eller längre. Projektet finansieras av RAR och omfattar 4,8 miljoner kronor. Långa, oftast mer komplexa sjukfall, tar mycket resurser i anspråk. Mot denna bakgrund initierar Region Sörmland och Försäkringskassan i Sörmland en gemensam riktad samverkansinsats med fokus långa sjukfall. Målet med ett koordinerat arbetssätt är att metodiskt gå igenom de långa sjukfallen och tillsammans med individen säkerställa att det finns en plan för avslut. Avslut kan ske genom exempelvis återgång i arbete, arbetssökande, förberedande insats, arbetslivsinriktad rehabilitering eller utbyte till sjukersättning. Rehabkoordinatorer på vårdenheter i länet och försäkringsutredare på Försäkringskassan arbetar sedan tillsammans med vårdenheternas sjukfall.


Kontaktpersoner

Erika Engdahl Wevel

Försäkringskassan

010-114 27 55

erika.engdahl.wevel@forsakringskassan.se

Anna-Lena Johnson

Försäkringskassan

010-116 22 91

anna-lena.johnson@forsakringskassan.se