SPIRA Sörmland

SPIRA ger stöd till unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Medfinansieras av Europeiska unionens socialfond (ESF).

Medfinansieras av Europeiska unionen

StatusPågåendeÅr2023 - 2026PlatsFlen, Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, TrosaTypESF-projekt


Om Insatsen

SPIRA ägs av Samordningsförbundet RAR och består av 6 delprojekt, dessa är kommunerna:

  • Flen
  • Trosa
  • Oxelösund
  • Gnesta
  • Nyköping
  • Strängnäs

Projektets målgrupp är unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), i åldern 16 till 25 år. Det kan exempelvis vara unga som inte varit i aktivitet på flera år eller unga som läser in kurser de inte klarat på gymnasiet. Målet är att förbättra förutsättningarna för målgruppen att komma till arbete eller studier. Projektaktiviteterna är fokuserade till att stödja deltagarna socialt, kunskapsmässigt och med avseende på hälsa och livskvalitet. Därtill kommer man arbeta uppsökande och med studie-och arbetsfokuserade insatser. Projektet utvärderas externt av Tranqvist utvärdering.


Kontaktperson

Lena Hallberg, Projektledare
lena@rarsormland.se
070-524 26 22