Slussen

Slussen är en samverkansinsats för personer som inte kommer vidare i sin språkutveckling i svenska.


StatusGenomfördÅr2021 - 2022PlatsNyköpingTypRAR-insats


Om insatsen

Campus-slussen ska starta tre deltagaromgångar per år med ca 12–15 personer per omgång. Varje period löper över tre månader med träffar under ca 30–35 timmar per vecka. Projektperioden i sin helhet är 2021-01-11 till 2023-03-31 (Se uppdatering). Campus-slussen är en samverkansinsats mellan Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Vuxenenheten och Arbetsmarknadsenheten i Nyköping. Projektet finansieras av Samordningsförbundet RAR Sörmland och beviljade medel är 4 mkr.

Målgruppen är främst individer som under en längre tidsperiod studerat utbildning i svenska för invandrare utan att nå målen. Målgruppen har kort eller ingen studiebakgrund från hemlandet och har ingen eller mycket liten kontakt med arbetsmarknaden från hemlandet eller i Sverige. Det övergripande målet är att genom projektets riktade stödinsatser ge deltagare i målgruppen möjlighet att närma sig arbetsmarknaden och egenförsörjning. Syftet är att utveckla deltagarnas språk och stärka bilden av sig själva som arbetande individer som aktivt bidrar till samhällets fortsatta utveckling.

Det finns en uttalad politisk vilja i Nyköpings kommun att arbeta med målgruppen för att de ska nå egenförsörjning och inte fastna i bidragsberoende. Inspiration till samverkansprojektet Campus-slussen har hämtats från Göteborgs stad som drivit ett liknande projekt mot just denna målgrupp med goda resultat.

En kartläggning av deltagarens kunskaper, förutsättningar och behov samt en planering för hur deltagaren ska närma sig egenförsörjning genomförs. Projekttiden används till att stärka deltagarnas svenska genom att praktiskt använda och höra svenska i sammanhanget svenskt arbetsliv. En viktig del i projektet är en Hälsoskola då målgruppen har behov av vägledning och kunskap kring hälsofrågor. Syftet är att ge en förståelse för hälso-och sjukvårdssystemet och vikten av egen god hälsa för att lyckas med studier och i arbetslivet.

 

Insatsen avslutades i förtid den den 30 november 2022.


Kontaktpersoner