NUVAS

Om insatsen

Insatsägare är Nyköpings kommun/Campus Nyköping och insatser sker i samverkan med Arbetsförmedlingen. Insatsen NUVAS startade 1 december 2020 och pågår tom maj 2021. 

Budget omfattar 1 764 000 kr. Målgruppen är unga vuxna, 19–25 år, som varken arbetar eller studerar (UVAS) och som saknar daglig aktivitet, sysselsättning och kanske helt kontakt med samhället. Idén med insatsen NUVAS är alltså att hitta, stödja/coacha och lotsa dessa unga vuxna vidare till andra aktörer och insatser och hjälpa dem bryta isolering och utanförskap. Genom uppsökande verksamhet är tanken att kunna identifiera målgruppen unga vuxna i åldern 19-24 år i Nyköping, vilka varken arbetar eller studerar och även att erbjuda dem stöd, coachning samt individuella aktiviteter för att leda dem närmare arbetslivet.  

Mål och förväntade resultat: 

Att unga vuxna tar ett eller flera steg framåt mot ett fungerande samhälls- och/eller arbetsliv.  

  • Arbetat fram rutiner för fortsatt arbete med uppsök för unga vuxna i Nyköpings kommun som varken arbetar eller studerar. 
  • Skapat kontakt med och coachat ett antal unga vuxna, så att de har kommit närmare samhälls- och/eller arbetsliv. 

 

 

 

 

Kontaktperson för insatsen

Peter Ivarsson

peter.ivarsson@nykoping.se