Hälsofrämjande Etablering

Hälsofrämjande etablering är ett nationellt samverkansprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. SKR är projektägare och projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

ESF-projekt

StatusGenomfördÅr2017 - 2021PlatsEskilstunaTypESF-projekt


Om projektet

Hälsofrämjande etablering är ett nationellt samverkansprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. SKR är projektägare och projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektets totala budget omfattar ca 51 miljoner varav 34 miljoner utgör ESF-stöd. Projektet startade i december 2017 och avslutas i mars 2021. Projektet riktar sig till nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget och tros ha någon form av ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Syftet är att identifiera, stödja och stärka nyanlända på deras väg mot arbete eller studier. Projektet samordnas nationellt och arbetet bedrivs i delprojekt på följande sex orter: Umeå, Gävle, Nacka/Värmdö, Eskilstuna, Växjö och Malmö. I Eskilstuna ägs projektet av Samordningsförbundet RAR. Samverkande aktörer är Eskilstuna kommun, Region Sörmland och Arbetsförmedlingen.

Exempel på aktiviteter som erbjuds till projektdeltagarna är: 

  • Information om arbetsmarknaden  
  • Träning i svenska språket
  • Hälsoskola 
  • Föräldraskola 
  • Information om bostadsmarknaden 
  • Friskvård 
  • Studiebesök på arbetsplatser 

I november 2019 publicerades en halvtidsrapport som ger en sammanfattande bild av projektet och lyfter de resultat och lärdomar som projektet har sett hittills.

I mars 2021 publicerades slutrapporten för hela nationella projektet.


Kontaktperson