Nyttiga affärer 2.0

Nyttiga affärer 2.0 finansieras med två miljoner av Samordningsförbundet RAR. Insatsen ägs av Region Sörmland och genomförs i samverkan med Nyköpings kommun, Arbetsförmedlingen och Coompanion Sörmland.


StatusGenomfördÅr2020 - 2022PlatsNyköpingTypRAR-insats


Om insatsen

Det finns två övergripande syften med insatsen: dels att få personer som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare arbete, dels att stötta framväxten av fler livskraftiga sociala företag i Sörmland. Sociala företag/sociala entreprenörer har samhällsnytta som affärsidé och bidrar genom sin verksamhet till att lösa olika typer av samhällsutmaningar. Deltagare i projektet kommer förberedas och rustas i Framtidsverkstäder där gruppaktiviteter varvas med individuell coachning. En matchning sker sedan mot något av de företag som ingår i Nyttiga affärers nätverk för sociala entreprenörer, där deltagare ges möjlighet att arbetsträna/arbeta utifrån sin förmåga och kompetens.

Parallellt med detta genomförs insatser riktade till sociala företag/sociala entreprenörer i länet i form av affärsskolor med fokus på affärsutveckling och hållbara affärsmodeller. De sociala företagen kommer också få handledarutbildning och individuell affärsrådgivning. Syftet är stötta de sociala företagen i att bli mer affärsmässiga och konkurrenskraftiga samt att göra dem kvalitetsmässigt redo att bli leverantörer av arbetsträning och andra arbetsmarknadsnära insatser. Under projektperioden ska förutsättningarna undersökas för att starta upp en folkhögskoleutbildning för sociala entreprenörer som vill jobba med samhällsnyttiga initiativ/företag.

Ett delmål för projektet är att få till minst fem affärer mellan sociala företag och offentlig sektor. Detta ska ske genom samarbeten mellan sociala företag och offentlig sektor där man tillsammans utvecklar koncept för fler upphandlingar/ samarbetsavtal/ partnerskap. Ambitionen är också att det vid projektets slut ska finnas kontaktpersoner i offentlig sektor som sociala företagare/samhällsentreprenörer kan kontakta om de vill samarbeta kring arbetsträning/praktik.

Insatsen pågick under perioden 2020-12-01 – 2022-11-30.