Unga på väg

En insats för unga som varken arbetar eller studerar. Hjälpa och stödja unga vuxna till arbete eller studier.


StatusGenomfördÅr2021 - 2024PlatsEskilstunaTypRAR-insats


Om insatsen

Eskilstuna kommun äger insatsen som sker i samverkan med Arbetsförmedlingen. Tiden för insatsen är 1 juni 2021 till 1 juni 2024*.

Insatsens målgrupp är unga mellan 19-29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS) och som saknar kontakter kring sin försörjning.

Budget är på 3 852 000 kr.

Projektidé är att hitta de unga som varken arbetar eller studerar och erbjuda dem stöd och hjälp att komma vidare mot arbete eller studier. Av erfarenhet vet vi att många som hamnar i utanförskap ofta har olika svårigheter och problematik. Därför är det också av stor vikt att även arbeta både förebyggande och uppsökande med att nå målgruppen.

 

Syfte med insatsen är att få kontakt med unga som befinner sig i ett utanförskap och erbjuda dem stöd och hjälpa att komma vidare mot arbete eller studier samt att förbättra samverkan mellan berörda verksamheter och myndigheter för att öka möjligheter för unga att få fäste på arbetsmarknaden.

Mål och förväntat resultat

  • Få flera unga till arbete eller studier
  • En ökad framtidstro och en förbättrad psykisk hälsa för målgruppen
  • Minskat vårdbehov
  • Vara ett komplement till andra insatser inom kommunen

* Från och med första januari 2024 är insatsen en del av Eskilstunas verksamhet i norra länsdelen av Sikta mot arbetslivet.