IBIS – IntegrationsBygget I Sörmland

Strukturfondpartnerskapet beviljade RAR 17,2 miljoner kronor för länsprojekt IBIS - IntegrationsBygget I Sörmland. IBIS syftade till att utveckla nya arbetssätt och metoder, som varaktigt skulle bidra till att förbättra etableringsarbetet i Sörmland. Projektet fokuserade på tre identifierade utvecklingsområden - Hälsa, språk och samverkan - vilka alla visat sig ha stor påverkan i integrationsprocessen.

ESF-projekt

StatusGenomfördÅr2016 - 2018PlatsHela SörmlandTypESF-projekt


Om projektet

Länsprojektet IBIS (IntegrationsBygget I Sörmland) pågick under perioden 2016-03-01 – 2018-12-31. Projektets budget omfattade 26 miljoner kr varav 67% var fondmedel från ESF. Projektet ägdes av Samordningsförbundet RAR och syftade till att utveckla nya arbetssätt och metoder för att bidra till en varaktig förbättring av etableringsarbetet i Sörmland. Projektet vidareutvecklade metoder inom tre områden:

  • Hälsans betydelse för snabbare integration, med fokus på hälsoskolor.
  • Pedagogisk utveckling av språkundervisning genom bland annat suggestopedi.
  • Samverkan

Ovanstående tre utvecklingsområden har visat sig ha stor påverkan på individers framgång integrationsprocessen. Målgruppen för projektet var personer i Arbetsförmedlingens etableringsprogram, vilket innebär att de befann sig i inledningen av sin integrationsprocess. Projektet involverade Sörmlands kommuner, Arbetsförmedling och (dåvarande) Landsting i ett gemensamt lärande och organiserades i fyra geografiska delprojekt. Projektets mål sammanfall med Sörmlandsstrategin 2020 och dv landstingets mål om Sörmland som Sveriges friskaste län 2025.

ESF-projekt IBIS uppmärksammas i media

Media uppmärksammar ”Hälsoskola”

SVT Sörmland uppmärksammar Hälsoskolan på Fröslunda vårdcentral i Eskilstuna.

Inslag på SVT Nyheter (öppnas i nytt fönster)

Media uppmärksammar ESF-projekt IBIS

Sveriges Radio har uppmärksammat att Sörmland fått EU-pengar för att förbättra integrationarbetet. Projekt IBIS – IntegrationsBygget I Sörmland – handlar om att förkorta tiden för en nyanländ att komma ut i arbete. Tanken är att man ska hitta goda metoder som kan leva kvar i den ordinarie verksamheten, säger RAR:s samordnare Kenny Sjöberg i en intervju.

Inslag på Sveriges Radio (öppnas i nytt fönster)