Jämställdhet och vård i egen regi

En insats som bedrivs i samverkan mellan Region Sörmland och Vård- och omsorgsförvaltningen Eskilstuna Kommun. Projektet startade i oktober 2020 och pågår tom december 2021. Samordningsförbundet RAR finansierar projektet med 500 000 kr.


StatusGenomfördÅr2020 - 2021PlatsEskilstunaTypRAR-insats


Om insatsen

En insats som bedrivs i samverkan mellan Region Sörmland och Vård- och omsorgsförvaltningen Eskilstuna Kommun. Insatsen startade i oktober 2020 och pågår tom december 2021. Samordningsförbundet RAR finansierar projektet med 500 000 kr. Målgruppen är kvinnor i beroendeproblematik och socialförvaltningen äger insatsen. Genom att samskapa nya tjänster tillsammans med målgruppen och profession hitta insatser som hjälper målgruppen att tillfriskna och ta ”makten över sitt egna livssituation” och som ett led i det bryta sitt beroende eller få kontroll på sitt beroende. Fler ska uppleva att de klarar sin egen livsförsörjning. Genom att vara medskapande och använda tjänstedesign som metod utrönar vi vilka behov som finns för målgruppen och därmed utvecklar vi tillsammans med målgruppen nya arbetssätt. Det övergripande målet är att målgruppens behov av vård och stöd ska mötas av kompetenta vårdgivare som har kunskap om målgruppens behov och erbjuder därefter effektiva tjänster som skapar ett verkligt värde för målgruppen.  


Kontaktperson

Malin Nilsson

malin.nilsson4@eskilstuna.se

070-086 24 93

Region Sörmland
Eskilstuna kommun